Intranet Areál web

Kalorimetrie malých hlodavců - INCA®


Systém INCA® využívá měření v  uzavřené komoře, kterou prochází konstantní množství vzduchu a je možné ji regulovat v nastaveném teplotním rozsahu. Zvíře je umístěno v komoře, kde v závislosti na své metabolické aktivitě spotřebovává kyslík a produkuje oxid uhličitý. Rozdíl v koncentraci plynů, mezi vstupem do komory a výstupem z ní, je sledován a slouží jako základ pro výpočet Respiračního Koeficientu (vyprodukovaný CO2 se dělí spotřebovaným O2).

Unikátní vlastnosti:

- Navrženo pro měření teploty tělesného jádra a aktivity zvířat. Veškerá data jsou integrována do výstupního souboru dat INCA®.

- Vysoce přesné časové rozlišení v  měřicí komoře ve velkém rozsahu teplot (4 - 35 °C).

- Uživatelsky přívětivé a snadno ovladatelné rozhraní, které umožňuje plnou kontrolu systému i vizualizaci dat.

- Měřicí komora je navržena pro myší klec typu Eurostandard II  a umožňuje rozšířené měření tím, že myši je poskytnuta potrava a voda přímo v komoře.

- Zvíře může být ve své známém domácím prostředí během doby strávené v INCA ® a klec je možné snadno mezi zvířaty měnit.

 

Kontakt: Mgr. Kristina Bardová, tel. +420 241 063 705, email: kristina@barda.cz