Intranet Areál web

Echokardiografický přístroj GE VIVID 7 DIMENSION


Kontakt:

Ing. František Papoušek, CSc.

tel. +420 241 062 441

papousek@biomed.cas.cz

Ultrazvukový přístroj GE  VIVID 7 je v naší laboratoři využíván pro echokardiografické hodnocení funkce srdce malých laboratorních zvířat, zejména potkanů a myší.  V tzv. 2D módu a M-módu umožňuje měřit rozměry srdečních komor a dalších struktur, v dopplerovských módech rychlosti průtoků krve a ze změřených hodnot následně stanovit základní echokardiografické ukazatele geometrie a funkce srdce. Díky velmi vysoké snímkové frekvenci (až 600 snímků za sekundu), mimořádně dobré rozlišovací schopnosti maticové lineární sondy M12L a také kvalitnímu anatomickému M-módu v reálném čase jej lze standardně použít pro vyšetření srdce nejen u potkanů, ale i myší; v omezené kvalitě (použitelné pro orientační hodnocení) lze dosáhnout zobrazení srdce i u neonatálních myší od váhy cca 3 g.

Technické parametry:

- platforma any array včetně sond matrix  – adaptivní počet kanálů

- 2D a M módy, snímková frekvence až 600 fps , podpora vícenásobné fokusace

- PW Doppler - Nyquistův limit cca 6násobně větší proti jiným systémům

- možnost automatického nastavení úhlové korekce

- CW/SCW Doppler

- Color Flow a Color M módy

- oktávové zobrazování (2. harmonická, až 5 různých frekvencí) s kombinací kódovaných signálů a pulsní  inverze, patentovaný algoritmus nesnižující rychlost snímkování přístroje

- anatomický M-mode vč. anatomického M-módu v reálném čase s obecnou polohou M-kurzoru

- obrazová paměť 512 Mb, tj cca 4000 snímků 2D/CFM

- digitální true zoom

- duplexní  i triplexní provoz ve všech dopplerovských modalitách včetně TDI/TVI

- echopac 7 – archivační software pro digitální archivaci veškerých dat ve formátu raw data, založený na unikátní hardwarové architektuře true scan

- široké možnosti  výběru formátů  pro export  – standardně RAW,DICOM,AVI, MPG,JPG.

Sonda 10S: multifrekvenční sonda typu high density phased array, frekvenční rozsah  3,7 - 11,5 MHz, možnost vícenásobné fokusace

Sonda M12 L: multifrekvenční  high density lineární sonda typu matrix, frekvenční rozsah  4,9 - 14 MHz, možnost vícenásobné fokusace