Intranet Areál web

Optická projekční tomografie - OPT Scanners


OPT BIOPTONICS pravidla provozu a popis                    OPT MILANO pravidla provozu a popis                       Rezervace                 

 

Optická projekční tomografická mikroskopie

 

Technologie

Mikroskopy jsou založeny na principu počítačové tomografie, podobně jako rentgenový tomograf, ale vzorky jsou místo rentgenového záření prosvěcovány viditelným světlem. Vložený preparát je otáčen postupně s malým úhlovým krokem v rozsahu 360° a pro každé natočení je získána projekce. Ze souboru obrazů projekcí je algoritmem filtrované zpětné projekce spočítána výsledná 3D reprezentace preparátu. Čili výsledkem snímání jsou 3D obrazová data celého preparátu bez nutnosti krájení na fyzické řezy.

Mikroskopy

K dispozici jsou dva přístroje. První je komerční Bioptonics OPT 3001, jehož výhodou je možnost přizpůsobit velikost vzorku zornému poli pomocí zoomu a vyšší intenzita zdrojů záření pro transmisi a fluorescenci, a tudíž možnost používat větší vzorky.

Druhý přístroj OPT skener byl vyrobený ve spolupráci s TU v Miláně ze součástek dostupných na trhu. Jeho předností je kvalitnější telecentrická optika, byť bez možnosti zoomu, a citlivější kamera poskytující ostřejší obrazy projekcí.

Technické parametry

Jako preparáty jsou vhodné fixované, které se dají zprůhlednit procesem optického projasnění (optical clearing) a mají velikost cca 1-10 mm v průměru. Preparát je nutno přilepit ke kovovému držáku, ať už přímo nebo zalitý do agarózy. Rozlišení mikroskopů je od cca 20 µm, ve všech třech osách xyz.Projekce je možné získat pomocí transmise bílým a/nebo pomocí fluorescence s využitím níže uvedených filtračních sad.

 

Bioptonics OPT 3001 skener

Zdrojem excitace je UV lampa.

1. GFP1, excitace 425/40 nm, emise od 475 nm (horní propust-HP),

2. GFP+, excitace 470/40 nm, emise od 515 nm (HP),

3. Cy3, excitace 545/30 nm, emise 610/75 nm,

4. Cy5, excitace 628/40 nm, emise 692/40 nm.

 

OPT skener (Milán)

Zdrojem excitace jsou diody.

1. GFP1, excitace 405/10 nm, emise 447/60 nm (pásmová propust-PP) nebo emise od 450 nm (HP),

2. GFP+, excitace 472/30 nm, emise 520/35 nm (PP) nebo emise od 550 nm (HP),

3. Cy5, excitace 624/40 nm, emise 692/40 nm (PP).

 

Kontakt: RNDr. Barbora Radochová, Ph.D., tel. 2 9644 3769, email: Barbora.Radochova@fgu.cas.cz.