Intranet Areál web

OPPK Mikroskopický systém (2012-2013)


Název projektu         Mikroskopický systém
Registrační číslo      CZ.2.16/3.1.00/28034
Fond                          Evropský fond pro regionální rozvoj
Program                    Operační program Praha - Konkurenceschopnost
Oblast podpory        3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí
Zaměření projektu   Základní výzkum
Příjemce                   Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
Partneři                    Beznoska, s.r.o., ProSpon, s.r.o.


Harmonogram realizace: 1. 9. 2012 - 31.10. 2013

CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU:                         3,625 mil. Kč  

CELKOVÉ ZPUSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU:   3,509 mil. Kč
  
OBSAH PROJEKTU

Cílem projektu je zdokonalení a rozšíření technik mikroskopické analýzy biologických vzorků. V rámci projektu dojde k pořízení systému fluorescenční konfokální mikroskopie pro zobrazování genové exprese a zprostředkovaně i neuronální aktivity. Tento systém by měl sloužit jak analýze fixovaných vzorků tkáně tak i sledování exprese během delšího časového úseku (24-48h) v tkáňových kulturách živých buněk. Smyslem tohoto zařízení je umožnit důkladnou mikroskopickou analýzu interakcí buňka-materiál, nezbytnou pro výzkum a vývoj kvalitnějších a trvanlivějších biokompatibilních materiálů pro konstrukci tkáňových náhrad cév, srdečních chlopní, kostí i kloubů. Tyto náhrady zachraňují životy řady pacientů postižených kardiovaskulárními chorobami a výrazně zlepšují kvalitu života lidí postižených poruchami pohybového aparátu.

Další využití najde tento systém při mapování aktivity rozsáhlých neuronálních populací pomocí exprese časných genů. Změny neuronální aktivity jsou zřejmě podstatou řady neuropsychiatrických onemocnění, ale její sledování v experimentálních modelech těchto chorob je komplikováno nízkou rozlišovací schopností běžných metod (EEG) anebo naopak vysokou technickou náročností metod s vysokou rozlišovací schopností (nahrávání jednotkové aktivity z pohyblivých zvířat). Navrhovaný systém umožní překonat tato omezení a přiblížit se tak objasnění mechanismů závážných poruch mozku a chování. Ve stárnoucích populacích vyspělých zemí roste výskyt chorob a poruch, které přináší vyšší věk, jako jsou onemocnění kardiovaskulárního systému, poškození velkých kloubů, či kostí, ale také onemocnění nervové soustavy jako jsou nejrůznější demence. Zvýšený stres plynoucí z moderního životního stylu zase přispívá k nárůstu neurotických poruch. Jedna z nejtěžších duševních poruch, schizofrenie, postihuje velké množtví lidí (přibližně 1%), objevuje se obvykle na počátku produktivního věku a často vede k doživotní plné invaliditě. Tyto choroby a jejich projevy snižují kvalitu života postiženého jedince a jejich léčba spolu s kompenzací důsledků onemocnění zároveň odčerpává velkou část prostředků zdravotní a sociální péče.

5.6.2014 Tisková zpráva

 

Více o programu OPPK