Intranet Areál web

OPPK Biomodels (2011-2013)


Název projektu         Biomodels – centrum pro produkci a funkční analýzu biomodelů civilizačních chorob
Registrační číslo      CZ.2.16/3.1.00/24017
Program                    Praha Konkurenceschopnost
Číslo oblasti podpory        16.3.1

Příjemce                   Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.


Harmonogram realizace: 1. 3. 2011 - 15.10. 2013
 

Finanční rámec projektu

Schválené celkové způsobilé výdaje za projekt                           46 945 099,20 Kč

Uskutečněné způsobilé výdaje projektu                                       42 834 187,63 Kč

     z toho neinvestiční                                                                    2 502 935,70 Kč

Celková výše dotace k proplacení (ex-post)                                39 243 412,09 Kč

     z toho neinvestiční                                                                    1 975 107,44 Kč

 

Obsah projektu

Hlavním cílem projektu Biomodels - centrum pro produkci a funkční analýzu biomodelů civilizačních chorob je hledání genů odpovědných za vznik nejzávažnějších civilizačních chorob a jejich komplikací. Jedná se o centralizované pracoviště, které bude s použitím genetických postupů rozvíjet problematiku biomodelů (tj. laboratorních zvířat nesoucích jeden nebo více fyziologických znaků typických pro civilizační choroby člověka) v těsné návaznosti na jejich další, především funkční analýzu. Funkční analýza biomodelů je zaměřena na stanovení fyziologických parametrů charakterizujících dané onemocnění a jejich korelaci s výsledky analýzy genetické. Centrum bude určeno potřebám základního výzkumu v oblasti závažných onemocnění člověka. Hlavním přínosem je získávání poznatků, vedoucích k rozvoji znalostí o patofyziologii a genetických příčinách civilizačních chorob, které představují jeden z hlavních důvodů morbidity a mortality v rozvinutých společnostech.

 

Oficiální zahájení provozu µCT/PET pracoviště

Tisková zpáva "Další pohled pod kůži, 7.2.2013"

Prezentace na oficiálním zahájení provozu CT/PET

Mediální výstupy

Nová  zbraň proti civilizačním chorobám, Studio 6, ČT1,ČT24, ceskatelevize.cz, 7.2. 2013

Představujeme projekt, M. Pravenec, P. Flachs, H. Kubová, Vesmír 91, Časopis Vesmír, 2012/9

Představení projektu OPPK BIOMODELS, Metabolický seminář Fyziologického ústavu AVČR, 23.11.2011

 

Více o programu OPPK