Intranet Areál web

OP VaVpl BIOCEV (2012-2015)


Název projektu       Biotechnologické a biomedicínské centrum Univerzity Karlovy a Akademie věd

Registrační číslo    CZ.1.05/1.1.00/02.0109

Program                  Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

Prioritní osa            1.1 Evropská centra excelence

Příjemce                  Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.,

Partneři                    Univerzita Karlova, Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.,

Harmonogram realizace 1. 1. 2008 - 31.12. 2015

Finanční rámec projektu

Max. možná výše dotace   2 305 086 161 Kč

OBSAH PROJEKTU

Hlavním cílem tohoto projektu je soustředit vzájemně se doplňující týmy renomovaných odborníků, dosud rozptýlených v několika partnerských pracovištích Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy, doplnit je nově přijatými mladými talentovanými vědci a zahraničními experty a vytvořit biotechnologické a biomedicínské centrum výzkumu ve Vestci (BIOCEV) s ambicí evropského centra excelence. Soustředění týmů přinášejících unikátní poznatky základního výzkumu spolu s odborníky, kteří naváží na nové vědecké poznatky praktickými aplikacemi ve špičkově vybavené infrastruktuře, tak komplexně doplní citelnou mezeru v odborném zázemí pro rozvoj pokročilého biotechnologického průmyslu v ČR. Důležitým faktorem pro splnění této mise, je zapojení centra BIOCEV do sítí evropských konsorcií Euro-BioImaging a INFRAFRONTIER v rámci ESFRI (Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury) a spolupráce s renomovanými evropskými partnery.

Vědecké týmy budou doplňovány mladými vědeckými pracovníky, kteří získali zkušenosti v zahraničních laboratořích a nejlepšími postgraduálními studenty (českými i zahraničními). Zároveň budou postupně vybudovány nové týmy s cílem získat pracovníky, kteří úspěšně prošli výběrem pro získání grantů EMBO (European Molecular Biology Organisation) či Welcome Trust a získali financování pro vybudování nové laboratoře. Nově vybudovaná znalostní základna, spojená v BIOCEV s unikátní infrastrukturou, poskytne biotechnologickým společnostem jedinečné možnosti spolupráce formou kontrahovaného výzkumu a školení zaměstnanců v pokročilých biotechnologických metodách.

Informace o projektu

Oficiální web projektu

Odborníky pro BIOCEV vzdělává FGÚ