Intranet Areál web

OPVK Centrum Biomedicínského Výzkumu (CBV) (2012-2015)


Název projektu          CBV – Centrum Biomedicínského Výzkumu

Registrační číslo       CZ.1.07/2.3.00/30.0025

Program                     OP VK - Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa               7.2 Terciární vzdělávání výzkum a vývoj

Oblast podpory         7.2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Příjemce                    Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.

 

Harmonogram realizace: 1. 6. 2012 - 31.5. 2015
 

Finanční rámec projektu

Max. celkové způsobilé výdaje za projekt                     44 498 273,60 Kč

 

Obsah projektu

Cílem projektu je vytvořit nové kvalitní týmy výzkumu a vývoje inicializované vytvořením nových míst a přijetím kvalitních postdoktorandů na FGÚ a především pro nově realizované Evropské centrum excelence BIOCEV (Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy) ve Středočeském kraji, které vzniká s podporou OP Výzkum a vývoj pro inovace.

Výzkum bude zaměřen na následující oblasti:

  • výzkum mechanismů modulace nociceptivní signalizace v periferním a centrálním nervovém systému
  • studium molekulárních mechanizmů aktivace a modulace aktivity nativních a rekombinantních NMDA receptorů
  • studium struktury a funkce TRP iontových kanálů
  • výzkum úlohy purinergních P2X receptorů v hypotalamu a hypofýze
  • studium molekulárních mechanismů účinnosti přenosu signálu muskarinovými receptory a jejich ovlivňování alosterickými modulátory
  • vývoj nových náhrad cév, srdečních chlopní a kostních implantátů
  • výzkum zaměřený na buněčnou fyziologii a biologii nižších eukaryot
  • studium úlohy, redistribuce v rámci mitochondriální sítě a vnitřní struktury nukleoidů mitochondriální DNA ve vztahu k její genetice a vyplývajícím patologickým stavům

Projektový tým Centra Biomedicínského Výzkumu bude rovněž organizovat vzdělávací kurzy ve třech oblastech (Funkce a struktura buněčných membrán, Základy receptorové neurofyziologie, Tkáňové inženýrství náhrad cév a srdečních chlopní) pro studenty a pracovníky mimopražských univerzit. Školení experty z Fyziologického ústavu výrazně posílí možnosti specializovaného vzdělání studentů mimopražských univerzit a usnadní tak jejich případné začlenění do budovaných týmů v rámci BIOCEV.

 

Webové stránky projektu 

Tisková zpráva

Informace o projektu