Intranet Areál web

Fyziologický ústav AV ČR

Špičková věda pro zdraví

Studijní obory


Většina PGS studentů Fyziologického ústavu je zapojena do projektu „Doktorské studium biomedicíny“, který je koordinován Akademií věd ČR a Univerzitou Karlovou. Zapojení do konkrétních oborových rad pak závisí na jednotlivých školitelích a domluvě s nimi. PGS studium ve Fyziologickém ústavu mohou nicméně absolvovat i studenti jiných vysokých škol, např. VŠCHT v Praze. 

Fyziologický ústav je přímo akreditován jako školící pracoviště pro následující obory:

Přírodovědecká fakulta UK  Fyzikální chemie
  Fyziologie živočichů
  Mikrobiologie
  Imunologie
  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
  Vývojová a buněčná biologie
Matematicko-fyzikální fakulta UK Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika / Biophysics, Chemical and Macromolecular Physics
FPBT VŠCHT Biochemie a bioorganická chemie / Biochemistry and bioorganic chemistry
FCHT VŠCHT    Bioinformatika
1. LF UK Nutriční a metabolické vědy
1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK, LF UK v Plzni Lékařská biofyzika
1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK Experimentální chirurgie
1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK Fyziologie a patofyziologie člověka
1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK  Farmakologie a toxikologie
1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK  Biologie a patobiologie buňky
1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK  Neurovědy
1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK, LF UK v Plzni  Biochemie a patobiochemie