Intranet

Fyziologický ústav AV ČR

Špičková věda pro zdraví

Studijní obory


Většina PGS studentů Fyziologického ústavu je zapojena do projektu „Doktorské studium biomedicíny“, který je koordinován Akademií věd ČR a Univerzitou Karlovou. Zapojení do konkrétních oborových rad pak závisí na jednotlivých školitelích a domluvě s nimi. PGS studium ve Fyziologickém ústavu mohou nicméně absolvovat i studenti jiných vysokých škol, např. VŠCHT v Praze. 

Fyziologický ústav je přímo akreditován jako školící pracoviště pro následující obory:

Univerzita Karlova:

Doktorský studijní program Fyziologie živočichů (PřF UK), do 31. 12. 2020

Doktorský studijní program Farmakologie a toxikologie (1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK), do 31. 12. 2020

Doktorský studijní program Neurovědy (1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK), do 31. 12. 2020

Doktorský studijní program Fyziologie a patofyziologie člověka (1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK), do 31. 12. 2020

Doktorský studijní program Lékařská biofyzika (1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK), do 31. 12. 2020

Doktorský studijní program Fyzika, stud. obor: Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika (MFF UK), do 31. 8. 2019

Doktorský studijní program Vývojová a buněčná biologie (1. LF UK a 3. LF UK), do 31. 12. 2020

Doktorský studijní program Biologie a patologie buňky (1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK), do 31. 12. 2020

Doktorský studijní program Biomechanika (1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK, VŠCHT), do 1. 11. 2017

Doktorský studijní program Biochemie a patobiochemie (1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK), do 1. 3. 2017

Vysoká škola chemicko-technologická:

Doktorský studijní program Vývojová biologie, do 31. 10. 2017

Doktorský studijní program Chemie, studijní obor: Biochemie (VŠCHT FPBT), do 1. 3. 2017

Doktorský studijní program Mikrobiologie, studijní obor: Mikrobiologie (VŠCHT FPBT), do 1. 3. 2017

Doktorský studijní program Biochemie a biotechnologie, studijní obor: Biotechnologie, do 1. 3. 2016

Volná místa pro Ph.D. studenty jsou inzerována na webových stránkách ústavu, popř. je možno dotázat se přímo u vedoucího zvolené pracovní skupiny.