Intranet Areál web

Studijní obory 2


Většina PGS studentů Fyziologického ústavu je zapojena do projektu „Doktorské studium biomedicíny“, který je koordinován Akademií věd ČR a Univerzitou Karlovou. Zapojení do konkrétních oborových rad pak závisí na jednotlivých školitelích a domluvě s nimi. PGS studium ve Fyziologickém ústavu mohou nicméně absolvovat i studenti jiných vysokých škol, např. VŠCHT v Praze. 

Fyziologický ústav je přímo akreditován jako školící pracoviště pro následující obory:

Přírodovědecká fakulta UK  Fyzikální chemie
  Fyziologie živočichů
  Mikrobiologie
  Imunologie
  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
  Vývojová a buněčná biologie
Matematicko-fyzikální fakulta UK Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika / Biophysics, Chemical and Macromolecular Physics
FPBT VŠCHT Biochemie a bioorganická chemie / Biochemistry and bioorganic chemistry
FCHT VŠCHT    Bioinformatika
1. LF UK Nutriční a metabolické vědy
1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK, LF UK v Plzni Lékařská biofyzika
1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK Experimentální chirurgie
1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK Fyziologie a patofyziologie člověka
1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK  Farmakologie a toxikologie
1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK  Biologie a patobiologie buňky
1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK  Neurovědy
1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK, LF UK v Plzni  Biochemie a patobiochemie