Intranet Areál web

Další informace


Dohoda o vzájemné spolupráci při uskutečňování doktorského studijního programu mezi FGÚ a uvedenými institucemi:          

Přírodovědecká fakulta UK   Dodatek k dohodě Fyzikální chemie
  Fyziologie živočichů
  Mikrobiologie
  Imunologie
  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
  Vývojová a buněčná biologie
Matematicko-fyzikální fakulta UK Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika / Biophysics, Chemical and Macromolecular Physics
FPBT VŠCHT Biochemie a bioorganická chemie / Biochemistry and bioorganic chemistry
FCHT VŠCHT    Bioinformatika
1. LF UK Nutriční a metabolické vědy
1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK, LF UK v Plzni Lékařská biofyzika
1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK Experimentální chirurgie
1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK Fyziologie a patofyziologie člověka
1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK  (s ÚOCHB a ÚEM) Farmakologie a toxikologie
1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK (s ÚEM, ÚMG a MBÚ) Biologie a patobiologie buňky
1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK (s ÚEM) Neurovědy
1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK, LF UK v Plzni (s ÚOCHB a ÚMG) Biochemie a patobiochemie

 

Základní informace pro studenta doktorského studijního programu UK

Předpisy související s agendou doktorského studia

Test k využití školitelům UK s vyznačením správných odpovědí

Odměny školitelům studentům UK Praha