Intranet Areál web

Biochemie membránových receptorů

Biochemie membránových receptorů

Naše laboratoř se zabývá studiem buněčných a molekulárních mechanizmů desenzitizace, které se podílí na regulaci intenzity účinku vyvolaném vazbou hormonů na receptory spřažené s G proteiny (GPCR). Receptory spřažené s G proteiny jsou integrálními bílkovinami plazmatické membrány, které zprostředkují přenos extracelulárních signálů do nitra buňky. GPCR hrají klíčovou roli v regulaci řady fyziologických procesů a funkcí. Význam GPCR rovněž dokládá skutečnost, že tyto bílkoviny jsou místem působení téměř poloviny celosvětově předepisovaných léků.

Hlavní směry našeho výzkumu jsou:

  • Úloha buněčné membrány a membránové domény
  • Opioidní receptory a drogová závislost
  • Vliv monovalentních iontů na delta-opioidní receptory - analýza účinku lithia v živých buňkách a izolovaných buněčných membránách

Prezentace, přednášky a práce studentů

ZPĚT

  • Aktuální projekty
  • Publikace
  • Fotogalerie

Úloha buněčné membrány a membránové domény

Buněčná (plazmatická) membrána (PM) plní funkci ochranné bariéry, ale uplatňuje se také v rámci buněčné komunikace. Integrita hydrofobního lipidového prostředí PM je významným faktorem ovlivňujícím… Více

Opioidní receptory a drogová závislost

Užívání drog a léčiv na bázi opioidů je dlouhodobý celospolečenský problém. Drogová závislost postihuje lidstvo po staletí. Opium patří mezi nejstarší známé drogy a je používáno pro své léčebné a… Více

Publikace 2015 - 2021

2021 Ujčíková, Hana - Hejnová, Lucie - Eckhardt, Adam - Roubalová, Lenka - Novotný, Jiří - Svoboda, Petr . Impact of three-month morphine withdrawal on rat brain cortex,… Více