Intranet Areál web

Nové poznatky usnadní život s bipolární poruchou


Vědci z oddělení Neurohumorálních regulací zjistili, že pacienti s bipolární depresí mají více narušený cirkadiánní systém ve stádiu manie než deprese.

Oddělení Neurohumorálních regulací dlouhodobě studuje funkci cirkadiánního systému v těle savců a význam jeho správné funkce pro zdraví člověka. V dřívějších studiích výsledky týmu prokázaly narušení cirkadiánního systému u pacientů trpících některými neuropsychiatrickými chorobami, a to jak zcela běžnými (např. ADHD), tak i velmi vzácnými (např. Smith-Magenis syndrom).

V poslední studii publikované v časopise Bipolar Disorders pracovníci týmu pod vedením Dr. Sumové ve spolupráci s Psychiatrickou klinikou FN Olomouc (prof. Praško) studovali stav cirkadiánního systému u pacientů s bipolární poruchou. Tito pacienti trpí střídajícími se stavy nálad, především mánie a deprese, což ohrožuje jejich schopnost plnohodnotného života. V této studii bylo poprvé sledováno, zda se stav cirkadiánního systému u těchto pacientů mění v závislosti na fázi mánie a deprese.

Výsledky týmu prokázaly, že pacienti s bipolární poruchou mají ve stádiu mánie významně narušenou regulaci tvorby hormonu melatoninu v epifýze a také změněno časování spínání genů, které jsou nezbytné pro chod cirkadiánních hodin. Ve stádiu deprese tyto změny přítomny nebyly. Oba tyto ukazatele prokazují změnu funkčního stavu časového systému v závislosti na tom, zda se pacient nachází ve stavu mánie či deprese. Výsledky mohou přispět k navržení podpůrné chronoterapie tohoto onemocnění založené na nápravě funkce časového systému u pacientů s bipolární poruchou ve stádiu mánie.

 

Nováková M., Praško J., Látalová K., Sládek M., Sumová A.: The circadian system of patients with bipolar disorder differs in episodes of mania and depression. Bipolar Disorders, 17: 303-3014, 2015