Intranet Areál web

Epileptický záchvat a co ho ovlivňuje?


Pracovníci Oddělení vývojové epileptologie se dlouhodobě věnují zvláštnostem epileptických záchvatů, jejich vzniku, ukončení a možného ovlivnění v nezralém mozku.

Jedním z přirozených obranných mechanismů zralého mozku je postiktální refrakternost, t.j. bezprostředně po skončení epileptického záchvatu nelze vyvolat další záchvat. Tento jev, který vzniká teprve po narození, je zřejmě výrazem přetrvávající aktivity inhibičních systémů, které ukončily záchvat. Farmakologická analýza prokázala, že na postiktální refrakternosti po korových epileptických záchvatech se podílí více mediátorových systémů. Zjistili jsme, že nejdůležitější inhibiční mediátor – kyselina gamaminomáselná – se v tomto jevu uplatňuje působením na méně časté receptory typu GABA B, nikoliv na nejvíce zastoupené receptory GABA A. 

Mareš, P., Kubová, H.: GABA-B, not GABA-A receptors play a role in cortical postictal refractoriness. Neuropharmacology 88: 99-102, 2015