Intranet Areál web

Důsledky mozkového poškození zhoršuje zvýšená tělesná teplota


Řada experimentálních studií prokázala, že zvýšená tělesná teplota může zhoršovat důsledky mozkového poškození, vzniklého při úrazech mozku, ischemii či v průběhu zástavy srdce.

Oddělení vývojové epileptologie se dlouhodobě zaměřuje na studium důsledků epileptických záchvatů pro nezralý mozek. Náš předcházející výzkum prokázal, že dlouhotrvající křeče (status epilepticus) vedou k  trvalému poškození kognitivních schopností, změnám nálad, atrofii některých mozkových struktur a vzniku epilepsie už velmi časně v průběhu postnatálního vývoje. Tíže poškození však výrazně stoupá s věkem, ve kterém ke statu dojde. Ve spolupráci s kolegy z USA (David Geffen School of Medicine at UCLA, Los Angeles) jsme se zaměřili na sledování vlivu krátkodobého zvýšení tělesné teploty na průběh epileptického statu v novorozeneckém období a na jeho důsledky, především na vznik epilepsie v dospělosti.  Zjistili jsme, zvýšení tělené teploty na 39°C po dobu 30 minut nezhorší průběh samotného statu, ale zvýší rozsah poškození mozku. Dlouhodobě  pak vede k rozvoji těžší formy epilepsie, než u jedinců, kteří nebyli v průběhu statu hypertermii vystaveni.

Naše výsledky prokazují, že i krátkodobé zvýšení tělesné teploty významně zvyšuje epileptogenicitu dlouhotrvající epileptické aktivity i její destruktivní účinky na mozkovou tkáň. Snížení tělesné teploty v průběhu epileptického statu by druhé straně mohlo příznivě ovlivnit jeho dlouhodobé důsledky pro nezralý mozek. 

Krátkodobá hypertermie v průběhu dlouhotrvajícího epileptického záchvatu vede ke zhoršení poškození mozku. Na obrázku A je 3D model ilustrující rozšíření postranních mozkových komor při hypertermii (HT) a normotermii (NT). Obrázek B ukazuje procentuální výskyt mírnější formy záchvatů (šedá) a těžší formy, doprovázené křečemi (červená) v dospělém věku. 

 

Suchomelová, L. - Lopes-Meraz, M. L. - Niquet, J. - Kubová, Hana - Wasterlain, C. G.Hyperthermia aggravates status epilepticus-induced epileptogenesis and neuronal loss in immature rats.Neuroscience. Roč. 305, Oct 1 (2015), s. 209-224. ISSN 0306-4522. IF: 3.357, 2014