Intranet Areál web

Fyziologický ústav AV ČR

Špičková věda pro zdraví

Důsledky mozkového poškození zhoršuje zvýšená tělesná teplota


Řada experimentálních studií prokázala, že zvýšená tělesná teplota může zhoršovat důsledky mozkového poškození, vzniklého při úrazech mozku, ischemii či v průběhu zástavy srdce.

Oddělení vývojové epileptologie se dlouhodobě zaměřuje na studium důsledků epileptických záchvatů pro nezralý mozek. Náš předcházející výzkum prokázal, že dlouhotrvající křeče (status epilepticus) vedou k  trvalému poškození kognitivních schopností, změnám nálad, atrofii některých mozkových struktur a vzniku epilepsie už velmi časně v průběhu postnatálního vývoje. Tíže poškození však výrazně stoupá s věkem, ve kterém ke statu dojde. Ve spolupráci s kolegy z USA (David Geffen School of Medicine at UCLA, Los Angeles) jsme se zaměřili na sledování vlivu krátkodobého zvýšení tělesné teploty na průběh epileptického statu v novorozeneckém období a na jeho důsledky, především na vznik epilepsie v dospělosti.  Zjistili jsme, zvýšení tělené teploty na 39°C po dobu 30 minut nezhorší průběh samotného statu, ale zvýší rozsah poškození mozku. Dlouhodobě  pak vede k rozvoji těžší formy epilepsie, než u jedinců, kteří nebyli v průběhu statu hypertermii vystaveni.

Naše výsledky prokazují, že i krátkodobé zvýšení tělesné teploty významně zvyšuje epileptogenicitu dlouhotrvající epileptické aktivity i její destruktivní účinky na mozkovou tkáň. Snížení tělesné teploty v průběhu epileptického statu by druhé straně mohlo příznivě ovlivnit jeho dlouhodobé důsledky pro nezralý mozek. 

Krátkodobá hypertermie v průběhu dlouhotrvajícího epileptického záchvatu vede ke zhoršení poškození mozku. Na obrázku A je 3D model ilustrující rozšíření postranních mozkových komor při hypertermii (HT) a normotermii (NT). Obrázek B ukazuje procentuální výskyt mírnější formy záchvatů (šedá) a těžší formy, doprovázené křečemi (červená) v dospělém věku. 

 

Suchomelová, L. - Lopes-Meraz, M. L. - Niquet, J. - Kubová, Hana - Wasterlain, C. G.Hyperthermia aggravates status epilepticus-induced epileptogenesis and neuronal loss in immature rats.Neuroscience. Roč. 305, Oct 1 (2015), s. 209-224. ISSN 0306-4522. IF: 3.357, 2014