Intranet Areál web

Jak se pacienti s Alzheimerovou nemocí orientují v prostoru?


Jedním z výzkumných témat Oddělení neurofyziologie paměti je postižení prostorových schopností u neurologických a neuropsychiatrických pacientů, jako je Alzheimerova nemoc nebo schizofrenie.

Cílem objasnění kognitivních mechanismů takového postižení je vylepšení časné diagnostiky pacientů nebo přesnější testování efektů léků nebo kognitivní rehabilitace. Schopností důležitou pro orientaci v prostoru je také schopnost představit si prostorovou scénu z jiného pohledu, nazývaná převzetí prostorové perspektivy. V nedávné studií vědci Oddělení neurofyziologie paměti, ve spolupráci s 2.lékařskou fakultou UK a Nemocnicí Motol, vyšetřovali tuto schopnost u pacientů s Alzheimerovou nemocí (AD) a také s mírnou kognitivní poruchou. Jako mírná kognitivní porucha (MCI) se označuje postižení paměťových nebo jiných kognitivních schopností s vysokou pravděpodobností budoucího vývoje Alzheimerovy nemoci. Ve studii bylo zjištěno postižení schopnosti převzetí prostorové perspektivy u obou skupin pacientů. Navíc test na počítači téměř dokonale rozlišil pacienty s Alzheimerovou nemocí od zdravých stejně starých dobrovolníků podle jejich úspěšnosti. Všichni pacienti zdraví dobrovolníci měli úspěšnost nad 86% u mužů a 93% u žen, zatímco všichni muži a skoro všechny ženy s Alzheimerovou nemocí měli úspěšnost nižší.

Tato rozlišovací schopnost testu ukazuje na možnou použitelnost této schopnosti převzetí prostorové perspektivy při diagnostice demencí. Kromě toho naznačuje, že jedním z důvodů dříve ukázaných navigačních poruch u pacientů s Alzheimerovou nemocí může být i horší schopnost převzetí prostorové perspektivy.

 

 

Markova,H., Laczo,J., Andel,R., Hort,J., and Vlcek,K. (2015). Perspective taking abilities in amnestic mild cognitive impairment and Alzheimer's disease. Behavioural Brain Research 281, 229-238. IF= 3.0 (2014)