Intranet Areál web

Burešovy přednášky v roce 2016


Philipp Scherer

The University of Texas Southwestern Medical Center, USA

Termín přednášky: 21. 10. 2016, 14,00 hod.

Místo konání: Haškova posluchárna, budova UMG, Vídeňská 1083

Název přednášky: "The Multifaceted Roles of Adipose Tissue: Therapeutic Targets for Diabetes, Cancer and Beyond"

Profesor Philipp Scherer je ředitelem Touchstone Diabetes Center na University of Texas Southwestern Medical Center v Dallasu. Je vůdčí osobností ve výzkumu metabolického syndromu, často vedoucího k rozvoji cukrovky II. typu či kardiovaskulárních onemocnění. Prof. Scherrer je jednim z objevitelů hormonu tukové tkáně adiponektinu, jenž pomáhá regulovat hladinu glukózy a odbourávání mastných kyselin. Tento objev byl klíčový pro současné chápání tukové tkáně coby endokrinního orgánu, a nikoli jen rezervoáru krevních tuků. Adiponektin je i v současné době intenzivně zkoumán řadou předních vědeckých pracovišť. Tým prof. Scherrera systematicky studuje hormonální aktivitu tukové tkáně pomocí biologických, biochemických, a genetických metod. Charakterizuje specifické proteiny, jejichž prostřednictvím hormony tukové tkáně ovlivňují energetickou rovnováhu organismu, zánětlivé procesy, nádorové bujení či kardiovaskulární choroby. Na tomto základě pomáhá identifikovat nové biologické cíle vhodné pro farmakologickou intervenci. 

Prof. Scherrer je nositelem řady vědeckých cen, včetně O´Donnell Award v medicíně (2012) a Banting Medal - nejvyššího ocenění udělovaného American Diabetes Association (2015). Jeho práce již obdržely ve světové literatuře více než 35 000 citací (h-index 97).

Pozvánka

Videozáznam přednášky


Partneři přednášky: