Intranet Areál web

Testováni nových možností pro léčbu obezity


Vědci z odd. Experimentální hypertenze se podílejí ve spolupráci se skupinou dr. Lenky Maletínské z ÚOCHB AV ČR na vývoji unikátních léků k léčbě obezity.

Obezita je v současnosti celosvětovou hrozbou, neboť je spojována se zvýšeným výskytem diabetu 2. typu, vysokého krevního tlaku, úmrtností na choroby kardiovaskulárního systému apod. Regulace příjmu potravy a výdeje energie je složitý proces a je tudíž velmi obtížné nalézt ideální lék. V přirozené regulaci příjmu potravy hrají důležitou úlohu peptidy, které se vylučují a působí v oblasti gastrointestinálního traktu nebo v různých částech centrálního nervového systému, především v hypotalamu. Řada těchto látek je již známa poměrně dlouhou dobu, avšak mechanismus jejich účinku a jejich vzájemné působení je stále málo známé. Peptidy jako terapeutika mají své výhody a nevýhody. Výhodou je fakt, že jsou to látky tělu vlastní, které se v organismu snadno odbourávají. Tato vlastnost je ale zároveň jejich nevýhodou z hlediska terapie, protože jsou velmi rychle enzymaticky štěpeny. V žaludku jsou rychle stráveny a nemohou se tedy podávat perorálně. Proto se pro terapeutické účely vyvíjejí modifikované analogy těchto peptidů, které mají prodloužený účinek a jsou odolné vůči rychlému odbourávání.

Ve spolupráci se skupinou dr. Lenky Maletínské z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, kde jsou syntetizovány lipidizované analogy peptidu uvolňující prolaktin (PrRP), jsme studovali vlastnosti těchto analogů in vitro (vazba na receptory, stabilitu v plazmě apod.) a jejich vliv na příjem potravy u laboratorních zvířat po periferním podání. Zjistili jsme velmi silnou vazbu na u buněk exprimujících  PrRP receptor. Periferní podání palmitovaného PrRP hladovějícím myším vyvolalo dlouhodobé snížení příjmu potravy, které bylo provázeno zvýšením neuronální aktivity těch částí mozku, které se podílejí na regulaci příjmu potravy. Dlouhodobé podávání analogů obézním myším vedlo ke snížení příjmu potravy, snížení tělesné hmotnosti a úpravě některých metabolických parametrů. Výsledky jasně ukázaly, že lipidizované analogy PrRP by se mohly stát atraktivními kandidáty k léčbě obezity.

 

Zjednodušené schéma regulace příjmu potravy (A), schema molekuly palmitovaného PrRP (B), vliv dlouhodobého podávání palm-PrRP (s.c. 5 mg/kg) na hmotnost těla u obézních myší (C). NTS – nucleus tractus solitarii, VLM – ventrolateral medulla, CCK – cholecystokinin.

 

Maletínská, L. - Nagelová, V. - Tichá, A. - Zemenová, J. - Pirník, Z. - Holubová, M. - Špolcová, A. - Mikulášková, Barbora - Blechová, M. - Sýkora, D. - Lacinová, Z. - Haluzík, M. - Železná, B. - Kuneš, Jaroslav:  Novel lipidized analogs of prolactin-releasing peptide have prolonged half-lives and exert anti-obesity effects after peripheral administration, International Journal of Obesity. Roč. 39, č. 6 (2015), s. 986-993. ISSN 0307-0565, IF: 5.004, 2014.