Intranet Areál web

Centrální a periferní modulace cévního tonu a vylučování sodíku: úloha mozku a ledvin v patofyziologii hypertenze


U sůl-senzitivní a sůl-rezistentní hypertenze chceme určit podíl renin-angiotenzinového systému a sympatického nervového systému v regulaci renálních funkcí a zjistit vliv centrálních a periferních účinků angiotenzinu II na sympatickou vasokonstrikci. Tyto experimentální výsledky by měly být použity v další klasifikaci lidské hypertenze.