Intranet Areál web

Přednášky v roce 2015


Epilepsie - bouře v mozku, 6. října 2015

doc. Přemysl Jiruška (FGÚ) a doc. Petr Marusič (FN Motol)

téma: experimentální výzkum a moderní  léčba epilepsie.

Pozvánka

 

Srdce ve zdraví a  nemoci, 15. dubna 2015

prof. Bohuslav Ošťádal (FGÚ) a prof. Jan Pirk (IKEM)

téma: experimentální výzkum a moderní kardiochirurgická léčba srdce

Pozvánka