Intranet Areál web

Proč někteří lidé mají zuby zkažené a jiní ne?


Výzkumem kazivosti zubů se zabývají vědci Oddělení analýzy biologicky aktivních látek ve spolupráci se Stomatologickou klinikou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Zubní kaz je celosvětově nejrozšířenější orální nemoc, kterou trpí převážná většina dětí i dospělých (90% dle údajů Světové zdravotnické organizace). Malá část světové populace (cca 10%) je vůči tomuto onemocnění z nejasných příčin odolná. Jedním z možných důvodů tohoto jevu je specifické složení slin nebo zubů u lidí bez zubního kazu. Cílem naší studie bylo porovnat bílkovinné složení zubů dvou skupin osob (skupina se zubními kazy a skupina bez zubních kazů - u obou skupin byly zkoumány stoličky). Tato srovnávací studie jako první popisuje proteinové složení lidských zubů.

Pomocí moderních analytických metod (diferenční gelová elektroforéza 2D-DIGE, nano-kapalinová chromatografie spojená s hmotnostním spektrometrem nLC-MS/MS) jsme zjistili, že se bílkovinné složení zubní dřeně u porovnávaných skupin (kazová a nekazová) skutečně liší. Z našich výsledků vyplývá, že koncentrace celkem sedmi bílkovin je vyšší ve dřeni lidí bez zubního kazu. Na druhou stranu u zubní dřeně kazové skupiny jsme pozorovali zvýšenou koncentraci celkem čtyř bílkovin. U bílkovin, které vykazovaly rozdílné zastoupení v jednotlivých skupinách, budeme dále zjišťovat, v jakých souvislostech by mohly být zapojeny do (pato)fyziologických procesů, ať již se jedná o nalezené „antikazové“ bílkoviny a jejich účast v obranných mechanismech nebo „prokazové“ bílkoviny v mechanismu uchycení bakterií na zubu či napomáhání vývoji zubního kazu.

Tato studie je součástí projektu spojující specialisty z rozdílných vědeckých oblastí (stomatology, biochemiky a analytické chemiky) k propojení lékařského, experimentálního a biomedicinálního výzkumu s cílem zlepšit ústní zdraví. Konkrétně na tomto projektu spolupracuje skupina prof. Mikšíka (Oddělení analýzy biologicky aktivních látek FGÚ) se Stomatologickou klinikou, 1. lékařské fakulty, Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, přednosta: doc. René Foltán.

 

Jágr M, Eckhardt A, Pataridis S, Foltán R, Myšák J, Mikšík I.: Proteomic analysis of human tooth pulp proteomes - Comparison of caries-resistant and caries-susceptible persons, Proteomics. 2016 Apr 22. pii: S1874-3919(16)30143-9. doi: 10.1016/j.jprot.2016.04.022.