Intranet Areál web

Studium účinku antimikrobiálních peptidů na kvasinky

Studium účinku antimikrobiálních peptidů na kvasinky Anna-Marie Makarova

Studentka Anna-Marie Makarova se v rámci projektu Otevřená věda IV podílí na studiu účinku antimikrobiálních peptidů na patogenní kvasinky

 

Nadměrné používání antibiotik, antimykotik, ale i dezinfekčních přípravků v posledních desetiletích vedlo k vývoji mikrobiální rezistence vůči těmto látkám. V současné době představuje léková rezistence velice závažný medicínský problém především při léčbě mikrobiálních infekcí u pacientů se sníženou imunitou spjatou s AIDS, s transplantacemi orgánů a kostní dřeně, komplikuje však i léčbu rakoviny. Kvasinky rodu Candida patří mezi nejčastější původce kvasinkových infekcí; kandidóza je čtvrtou nejčastější infekcí krevního řečiště vyskytující se v nemocnicích a je smrtící pro 40 % nakažených pacientů. Buňky patogenních kvasinek si v průběhu evoluce osvojily řadu způsobů, které jim umožňují přežít v nepříznivých podmínkách a které jim nyní pomáhají k získání odolnosti vůči antimykotikům. Při pátrání po nových druzích antimykotik je kladen důraz na omezení možného vzniku lékové rezistence, proto jsou upřednostňovány rychle působící fungicidní látky napadající esenciální struktury na povrchu kvasinkových buněk – buněčnou stěnu a plazmatickou membránu. Tyto látky dokážou zabít kvasinkové buňky, aniž by do nich musely proniknout, a tudíž se nemohou stát ani terčem jejich obranných systémů. Přírodní antimikrobiální peptidy jsou slibnými kandidáty pro vývoj nových látek na léčbu kvasinkových a bakteriálních infekcí, jelikož jejich předpokládaný mechanismus účinku se značně liší od mechanismu působení současných léčiv. Stáž bude zaměřena na studium peptidů izolovaných z hmyzu a jejich syntetických analogů. Pomocí řady mikrobiologických, biofyzikálních a biochemických metod budou identifikovány nejúčinnější peptidy, které budou schopny hubit buňky patogenních kvasinek Candida albicansC. glabrataC. krusei, C. tropicalisC. dubliniensis a C. parapsilosis (a to včetně vysoce rezistentních klinických izolátů) během několika málo minut. Získané poznatky také přispějí k porozumění mechanismu účinku těchto antimikrobiálních peptidů. Student/ka se v rámci stáže naučí používat různé metody, zacházet s patogenními mikroorganismy a zapojí se do projektu Technologické agentury ČR zaměřeného na výzkum antifungálních peptidů pro léčbu onemocnění způsobených patogenními kvasinkami. Stáž bude probíhat na novém detašovaném pracovišti Fyziologického ústavu AV ČR, v.v.i. v moderních laboratořích. Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci (BIOCEV).