Intranet Areál web

Kniha: Muscarinic Receptor: From Structure to Animal Models


Dr. Jan Jakubík z Fyziologického ústavu Akademie věd a prof. Jaromír Mysliveček z Fyziologického ústavu 1. LF UK byly osloveni k sepsání aktuálního přehledu metod, které se používají při výzkumu muskarinových receptorů, jako součásti série Neuromethods, která je jednou z významných edic nakladatelství Springer.

Dr. Jan Jakubík z Fyziologického ústavu Akademie věd a prof. Jaromír Mysliveček z Fyziologického ústavu 1. LF UK byly osloveni k sepsání aktuálního přehledu metod, které se používají při výzkumu muskarinových receptorů, jako součásti série Neuromethods, která je jednou z významných edic nakladatelství Springer. Podařilo se sestavit knihu, která zahrnuje základní popis muskarinových receptorů pomocí krystalografických studií, vazebných studií, autoradiografických stanovení a PET zobrazení. Kniha se zabývá i studiem alosterického ovivňování muskarinových receptorů a na příkladech modelů myší s vyřazenými geny muskarinových receptorů (metoda knock-out) ukazuje jejich využití ve studiu fyziologických pochodů a chování. Dá se předpokládat, že by mohla být pomůckou pro všechny vědce, kteří potřebují ke svému výzkumu studovat vlastnosti muskarinových receptorů.

Muscarinic receptor: from structure to animal models (eds. Myslivecek, J. & Jakubik, J.)