Intranet Areál web

Bilaterální mobilitní projekt s Polskou akademií věd


Interakce renin-angiotenzinového systému, endotelinu a metabolitů P-450 u chronického ledvinného selhání

Chronické selhání ledvin patří k život ohrožujícím onemocněním vznikajícím jako častý následek hypertenze a diabetu. V humánních i experimentálních studiích bylo prokázáno, že v patogenezi tohoto onemocnění hrají významnou roli renin-angiotenzinový systém a endotelinový systém. V poslední době pak je věnována značná pozornost metabolitům cytochromu P450, jmenovitě kyselinám  hydroxyeicosatetraenovým (20-HETEs) and epoxyeicosatrienovým (EETs). Naším cílem je zhodnotit účinky na krevní tlak a orgánové poškození u chronického selhání ledvin pomocí zásahů do uvedených humorálních systémů.