Intranet Areál web

Úloha střeva v diferenciálních metabolických účincích omega-3 mastných kyselin v závislosti na lipidové formě jejich podávání (uzavřený projekt)


Suplementace omega-3 mastných kyselin jako je kyselina eikosapentaenová (EPA) a kyselina dokosahexaenová (DHA) může chránit před obezitou a zároveň působit hypolipidemicky a protizánětlivě. Zatímco účinky omega-3 na metabolismus lipidů v játrech jsou relativně dobře známy, změny v metabolismu střev v důsledku podávání omega-3 dosud nebyly podrobně prozkoumány. Naše předchozí studie ukázaly, že metabolické účinky jsou silnější, když se omega-3 podávají ve formě fosfolipidů (Rossmeisl et al., PlosOne 2012). Hlavním cílem tohoto projektu je identifikovat povahu odlišných metabolických účinků omega-3 podávaných v různých lipidových formách (triacylglyceroly, fosfolipidy, voskové estery), a to zejména s ohledem na možné zapojení střeva do těchto účinků.

Pokusy budou prováděny na myších za obezogenních podmínek indukovaných vysokotukovou dietou s následujícími specifickými cíli:

  1. posoudit biologickou dostupnost EPA a DHA pomocí takzvaného Omega-3 indexu a dále na úrovni samotné střevní tkáně;
  2. identifikovat nejvíce regulované buněčné procesy, které jsou ovlivněny ve střevě dietními intervencemi s novými koncentráty omega-3;
  3. porovnat kapacity z hlediska transportu lipidů a sekrece chylomikronů u myší krmených vysokotukovými dietami s doplňkem omega-3 v různých lipidových formách;
  4. odhalit potenciální účinky chronického příjmu omega-3 v potravě s ohledem na modulaci endokrinní funkce gastrointestinálního systému.

Hlavní publikační výstup: (Kroupova et al. 2020. Nutrients.

 

Výzkum je podporován grantem GA ČR č. 16-08124S (2016-2018, hlavní řešitel: Mgr. Olga Horáková, PhD)