Intranet Areál web

Mezinárodní cena za poster (Innsbruck 2016)


Měření objemu Langerhansových ostrůvků pomocí optické projekční tomografie a metody Fakír

Tato studie je součástí příspěvku "Real volumes of isolated human islets“ (Skutečné objemy izolovaných lidských ostrůvků), jehož autorem je Dr. David Habart z Institutu Klinické a Experimentální Medicíny (IKEM), ve spolupráci se dvěma fakultami Českého vysokého učení technického (ČVUT) a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Výsledky byly prezentovány formou posterového sdělení na 6. Pracovním semináři EPITA (Evropské společnosti pro transplantaci pankreatu a ostrůvků) & 35. Pracovním semináři AIDPIT (AIDPIT je jednou ze studijních skupin Evropské asociace pro studium diabetu), v roce 2016. Dr. Habart získal za posterové sdělení cenu obou vědeckých společností. Metoda Fakír byla z několika metod zjišťování objemu ostrůvků zvolena za referenční.

http://www.esot.org/events-education/events/3571/posters/1173