Intranet Areál web

Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Nemocnicí Na Homolce a Akademií věd ČR


Předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš a dr. Ivan Oliva, ředitel Nemocnice Na Homolce, podepsali 8. září 2016 memorandum o vzájemné spolupráci obou institucí. Nemocnice Na Homolce se tak stala partnerem AV ČR v oblasti klinické medicíny.

Cílem dohody je lepší aplikace výsledků biomedicínského výzkumu do zdravotní péče a podpora vzájemné spolupráce s důrazem na zlepšení zdraví populace a kvalitnější vzdělávání odborníků ve zdravotnictví. Obě strany se budou podílet na řešení společných výzkumných projektů a poskytovat si odbornou podporu při vědeckovýzkumné činnosti.

Spolupráce vznikla díky Strategii AV21, jejíž součástí je program Kvalitní život ve zdraví i nemoci, mj. zaměřený také na poruchy nervového systému. V současnosti se již odborníci z obou institucí podílejí na prosazení klinického využití moderních, v zahraničí již dostupných radiodiagnostických látek, které by zlepšily diagnostiku závažných onemocnění především nervového systému. „Speciální radiodiagnostické látky, které se dají využít při vyšetření mozku pomocí pozitronové emisní tomografie, výrazně zlepší diagnostiku a zacílení léčby onemocnění jako jsou například epilepsie, Alzheimerova choroba nebo mozkové nádory,“ řekl doc. Jakub Otáhal, koordinátor programu Kvalitní život ve zdraví i nemoci.

„Skutečnost, že se naše nemocnice stala partnerem Akademie věd ČR v oblasti klinické medicíny, považujeme za oboustranně přínosnou a velmi si toho vážíme. Nemocnice Na Homolce mimo jiné funguje jako vědeckovýzkumné pracoviště testující a prosazující v rámci klinických studií řadu nových léčebných metod, ať již v rámci testování nových zdravotních materiálů, nebo při zavádění nových léčebných postupů, a to především v našich stěžejích programech – kardiovaskulárním a neurologicko-neurochirurgickém. Věřím, že díky partnerství s Akademií věd ČR se nám bude dařit naše klinické studie a nové léčebné postupy rychleji uvádět do běžné praxe, a to nejen v České republice,“ uvedl dr. Ivan Oliva, ředitel Nemocnice Na Homolce.

„Jsem přesvědčen, že spolupráce vědeckých pracovišť AV ČR s Nemocnicí Na Homolce velmi dobře zapadá do schématu našeho aplikovaného výzkumu v rámci programů Strategie AV21, kde nás skutečně zajímají praktické výsledky,“ doplnil předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš.

 

Tisková zpráva

Informace na stránkách AV ČR