Intranet Areál web

Strukturní motivy v TRPA1 receptoru přispívají k detekci bolestivých podnětů


Akutní bolest je přirozenou reakcí somatosenzorického systému vyvolanou podněty, jež mohou způsobit poškození organismu. Ve své chronické podobě však bolest přestává plnit fyziologickou úlohu a zhoršuje kvalitu života. Výzkumem receptorů uplatňujících se v mechanismech akutní a chronické bolesti se zabývají vědci z oddělení buněčné neurofyziologie.

O přežití všech živých organismů rozhoduje schopnost včas rozpoznat potenciálně škodlivé nebo bolestivé podněty. U savců jsou takovým „poplašným systémem“ specializované neurony, tzv. nociceptory. Na těch je exprimována charakteristická skupina proteinů – tzv. TRP receptorů, jež vytvářejí iontové kanály, které jsou schopny detekovat bolestivý podnět a převést tuto informaci na elektrický signál.

Skupina Viktorie Vlachové z oddělení buněčné neurofyziologie se dlouhodobě zabývá funkčními vlastnostmi těchto receptorů. Jedním z nich je ankyrinový iontový kanál TRPA1, jenž může být aktivován endogenními mediátory vyvolávajícími bolest, ale také řadou vnějších algogenů, jako jsou pálivé látky obsažené ve skořici či hořčičném semínku, dráždivé substance obsažené v ovzduší (akrolein), nízká teplota nebo mechanické podněty.

V poslední studii jsme zjistili, že stejné evolučně konzervované strukturní motivy mají v různých částech TRPA1 proteinu různou funkci a jejich přesná sekvence je nezbytná pro stabilitu celého receptoru. Získané poznatky mohou přispět k porozumění molekulární podstaty aktivace TRPA1 kanálu a pochopení, jak tyto mechanizmy přispívají k fyziologické funkci těchto kanálů na nociceptorech.


 

 

Hynkova A., Marsakova L., Vaskova J., Vlachova V.: N-terminal tetrapeptide T/SPLH motifs contribute to multimodal activation of human TRPA1 channel. Scientific Reports 6, Article number: 28700 (2016), doi:10.1038/srep28700

http://www.nature.com/articles/srep28700