Intranet Areál web

60. výročí založení FGÚ


 

Fyziologický ústav (FGÚ) AV ČR si v roce 2014 připomíná 60. výročí založení ústavu. FGÚ existuje samostatně jako významná česká výzkumná instituce v oblasti fyziologie a patofyziologie živočichů a člověka od 1. ledna 1954. Mottem oslav tohoto jubilea je heslo "Od mozku přes srdce až po tkáňové náhrady", které vyjadřuje historický vývoj hlavních směrů výzkumu v ústavu.

U příležitosti tohoto výročí FGÚ pořádá řadu akcí. Mezi ty nejvýznamnější patří nový cyklus Burešových přednášek pro odbornou veřejnost, pojmenovaný na počest nedávno zesnulého slavného neurofyziologa Jana Bureše. Do FGÚ tak přijíždějí přednášet významné osobnosti světové fyziologie, z nichž řada v minulosti s ústavem spolupracovala nebo stále spolupracuje.  

Bylo také vydáno zvláštní vydání časopisu Physiological Research obsahující souhrn nejdůležitějších vědeckých výsledků, kterých badatelé FGÚ dosáhli v posledních letech.

Oslavy výročí vyvrcholily 28. května 2014, kdy proběhlo setkání v přednáškovém sále, zajímavý projev měla prof. Helena Illnerová a byli zde také ocenění významní pracovníci ústavu. Vše vyvrcholilo zahradní slavností v areálu biomedicínských ústavů Akademie věd ČR v Praze - Krči, na níž se setkali a měli možnost si zavzpomínat na historické okamžiky FGÚ současní i bývalí zaměstnanci ústavu a řada významných osobností vědeckého i společenského života. Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

V březnu 2014 byl FGÚ představen široké veřejnosti v knihkupectví Academia na Václavském náměstí v Praze formou komorní výstavy s ukázkou Interaktivní prezentace FGÚ a také prostřednictvím dvou přednášek odborníků z FGÚ přibližujících kardiovaskulární výzkum (prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.: Jak se liší ženské a mužské srdce?) a současné pokroky z objasňování příčin a léčení epilepsie (doc. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.: Epilepsie ve světle moderní vědy). Podrobnou reportáž z této akce je možné nalézt v  dubnovém čísle Akademického bulletinu.

 

Akce k připomenutí výročí

Tisková konference s diskusním podvečerem v kavárně knihkupectví Academia

Neural coding: information beyond Shannon

Cyklus Burešových přednášek

Oslava 60. výročí založení Fyziologického ústavu

Speciální číslo časopisu Physiological Research

Den otevřených dveří

Historie FGÚ