Intranet Areál web

Nový model obsedantně kompulzivní poruchy (OCD)


Stavy podobné obsedantně kompulzivní poruše mohou být vyvolány i u potkanů a používají se k testování nových léčebných postupů. Přečtěte si, jak zvířecí modely pomáhají medicíně.

Obsedantně-kompulzivní porucha (OCD) je závažné psychiatrické onemocnění, při kterém trpí pacienti vtíravými myšlenkami (tzv. obsesemi), kterých se snaží zbavit nejčastěji opakovaným prováděním různých rituálů. Oba tyto stavy mohou mít u pacientů mnoho forem, například jako strach z infekce a následné opakované mytí rukou apod. Zvířecí modely i přes svá omezení představují ve světě vědy důležitý nástroj pro studium psychiatrických onemocnění a vývoj účinné léčby, také umožňují využití mnoha výzkumných technik, kterých by nebylo možné použít přímo u pacientů. Model dlouhodobého podávání quinpirolu (QNP), látky vážící se na dopaminové receptory, představuje jeden z farmakologických modelů OCD. Charakteristickým rysem tohoto modelu je podobnost mezi chováním zvířete a kompulzivním jednáním pacientů s OCD – zvířata vykazují v otevřené arénce s vloženými objekty ritualizované chování. Další podobností je citlivost ke stejnému typu léčby, v tomto případě zvířata s QNP stejně jako někteří pacienti odpovídají na podání antidepresiva klomipraminu. Tato studie se zaměřila na vliv léčby na další společný rys mezi OCD a modelem a tím je deficit ve schopnosti přiměřeně reagovat na měnící se okolní podmínky. Výsledky studie ale neukázaly očekávané zlepšení po léčbě klomipraminem, naopak se u modelových zvířat ještě zhoršilo samotné učenív prostoru. Studie navíc sledovala efekt podávání risperidonu, antipsychotika, od jehož kombinace s klomipraminem se očekával nejlepší léčebný účinek na projevy modelových zvířat. A skutečně, léčba kognitivního deficitu touto kombinací se ukázala jako účinná a podporuje tak teorii o zlepšení léčebných účinků tradičních antidepresiv podpůrným doplněním léčby antipsychotiky. Tato kombinace léčiv by mohla v budoucnu stát za zlepšením péče o pacienty s OCD.

 

Hatalova H, Radostova D, Pistikova A, Vales K, Stuchlik A. Detrimental effect of clomipramine on hippocampus- dependent learning in an animal model of obsessive-compulsive disorder induced by sensitization with D2/D3 agonist quinpirole. Behav Brain Res. 2016 Sep 19;317:210-217. doi: 10.1016/j.bbr.2016.09.042.