Intranet Areál web

Fyziologické a molekulární změny během progrese srdečního selhání


Zjištěné parametry se mohou stát novými prognostickými markery náhlé smrti u pacientů se srdečním selháním.

Na zavedeném potkaním modelu srdečního selhání jsme ve spolupráci s IKEM sledovali změny v elektrofyziologických a molekulárních parametrech v korelaci se závažností srdečního selhání. Změny v některých parametrech, konkrétně zpomalení rychlosti vedení vzruchu (obrázek 1) a snížená exprese konexinu43 a autonomní inervace (obrázek 2) vykazovaly korelaci s velikostí srdce a tedy tíží srdečního selhání. Tyto změny vysvětlují výskyt poruch srdečního rytmu v této podskupině, které vedly k náhlé srdeční smrti. Některé z těchto parametrů se mohou stát novými prognostickými markery náhlé smrti u pacientů se srdečním selháním.

 

                    

 

Sedmera, David - Neckář, Jan - Beneš Jr., Jiří - Pospíšilová, J. - Petrák, J. - Sedláček, K. - Melenovský, V. Changes in Myocardial Composition and Conduction Properties in Rat Heart Failure Model Induced by Chronic Volume Overload . Frontiers in physiology. 2016, roč. 7, Aug 25, p. 367 . IF = 4.031