Intranet Areál web

Oxidativní stres a jeho důsledky


Při vzniku celé řady onemocnění hraje důležitou úlohu oxidativní stres, který vzniká nadměrnou produkcí nebo nedostatečným odstraňováním volných radikálů.

To bylo doposud dobře prokázáno zejména v případech onemocnění v dospělém věku. Pracovníci Fyziologického ústavu teď zjistili, že i u mláďat laboratorního potkana dochází k oxidativnímu stresu a narušení funkce mitochondrií v průběhu epileptických záchvatů vyvolaných látkami s rozdílným mechanismem účinku. Jedná se proto o prioritní výsledek, který na rozdíl od dosavadních názorů dokazuje, že  oxidativní stres při záchvatech existuje nezávisle na věku zvířat (a na použitém modelu) a má tudíž obecnou platnost. Tento nález se může uplatnit při zavádění nových účinnějších terapií v léčbě epilepsie.


 

A) Ilustrace produkce superoxidových radikálů (O2.-) v různých strukturách mozku mláďat laboratorního potkana za epileptických záchvatů vyvolaných Li-pilokarpinem (Li-Pilo) a u zvířat kontrolních (saline). Fluorescence oxidačních produktů hydroethidia (odrážející tvorbu O2), hodnocená mikroskopicky (>600 nm).

B) Zvýšené produkci O2.- při záchvatech (černé sloupečky) bylo možno zabránit podáním „vychytávače volných radikáků“ MnTMPYP, látky s SOD mimetickými vlastnostmi (šrafované sloupečky). Výsledky jsou vyjádřeny v % (ve srovnání se 100 % u kontrol). CA1, CA3-pole hipokampu; DG-gyrus dentatus; CX-mozková kůra; Thal-thalamus.

 

Folbergrová, Jaroslava - Ješina, Pavel - Kubová, Hana - Druga, Rastislav - Otáhal, Jakub. Status Epilepticus in Immature Rats Is Associated with Oxidative Stress and Mitochondrial Dysfunction  Frontiers in Cellular Neuroscience. 2016, roč. 10, May 26, p. 136. IF = 4.609