Intranet Areál web

Nádorová kachexie může souviset s poruchou metabolismu tukové tkáně


Velká část pacientů se zhoubným nádorovým onemocněním trpí kachexií, tj. výrazným úbytkem tělesné hmotnosti, který se nedaří zvrátit dietními opatřeními.  

Na počátku kachektizace ubývá zejména tuková tkáň, později také svalová hmota. Kachexie zhoršuje celkovou prognózu přežití pacienta. Donedávna se předpokládalo, že kachexie je důsledkem nadměrného odčerpávání energetických zásob organismu rostoucím nádorem. Současné výzkumy však naznačují, že příčinou kachexie je spíše celkový metabolický rozvrat organismu postiženého nádorovým bujením. V nové studii se podařilo prokázat, že k úbytku tukové tkáně při kachexii může docházet v důsledku “chybného nastavení“ metabolismu samotné tukové tkáně. Látky uvolňované nádorem, jejichž povahu dosud neznáme, zřejmě inhibují prostřednictvím faktoru CIDEA aktivitu regulačního enzymu AMPK, což vede ke zvýšené lipolýze triacyglycerolů v tukových buňkách.  Dochází k nadměrnému vyplavování mastných kyselin z tukové tkáně a jejich následnému „pálení“ ve svalu a dalších tkáních, což vede k úbytku tělesného tuku. Kachektizaci myší s nádorem bylo možné částečně zabránit normalizací aktivity AMPK v adipocytech. Tyto výsledky naznačují, že léčba pacientů s kachexií by se měla zaměřit i na metabolismus samotných tukových buněk. Na výzkumu se podíleli vědci ze třinácti ústavů v sedmi různých zemích, včetně vědců z Fyziologického ústavu AV ČR. Výzkum byl financován převážně z prostředků grantu od Evropské unie (http://www.diabat.org/content/index_eng.html). 

                                                                                                                                                                          

 

Inhibice aktivity AMPK v tukové tkáni myší vlivem nádorového bujení; Ctrl: kontrolní tkáň, C26: tkáň s nádorem (měřeno ve Fyziologickém ústavu AV ČR).

 

Rohm, M. - Schäfer, M. - Laurent, V. - Üstünel, B. E. - Niopek, K. - Algire, C. - Hautzinger, O. - Sijmonsma, T. P. - Zota, A. - Medrikova, D. - Pellegata, N. S. - Ryden, M. - Kulyte, A. - Dahlman, I. - Arner, P. - Petrovic, N. - Cannon, B. - Amri, E. Z. - Kemp, B. E. - Steinberg, G. R. - Janovská, Petra - Kopecký, Jan - Wolfrun, Ch. - Blüher, M. - Diaz, M. B. - Herzig, S. An AMP-activated protein kinase–stabilizing peptide ameliorates adipose tissue wasting in cancer cachexia in mice. Nature Medicine. Roč. 22, č. 10 (2016), s. 1120-1130 ISSN 1078-8956. IF: 30.357.