Intranet Areál web

Přednášky v roce 2017


"Paměť, stárnutí a Alzheimerova choroba", 1. 11. 2017

Prof. Aleš Stuchlík (FGÚ) a MUDr. Jan Laczó (Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol)

téma: experimentální výzkum a léčba poruch paměti

POZVÁNKA

 

 

 "Spánek, zdraví a biologické hodiny", 12. 4. 2017

Dr. Alena Sumová (FGÚ) a prof. Soňa Nevšímalová (Neurologická klinika 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultnı ́nemocnice)

téma: experimentální výzkum a moderní léčba poruch spánku

POZVÁNKA