Intranet Areál web

Plzf gen a jeho role v regulaci metabolických a srdečních znaků


Důležitá úloha Plzf genu v regulaci metabolických a srdečních znaků, která naznačuje vztah mezi regulátory buněčného cyklu, metabolismem, srdeční hypertrofií a fibrózou.

Spontánně hypertenzní potkani kmene SHR, jeden z nejrozšířenějších modelů esenciální hypertenze, mají sklon k vývinu hypertrofie a fibrózy levé srdeční komory a k metabolickým poruchám. Nedávno jsme odhalili genetické determinanty regulující krevní tlak, hypertrofii a fibrózu levé srdeční komory v blízkosti Plzf (promyelocytic leukemia zinc finger) kandidátního genu. Pro odhalení Plzf jako kauzálního genu jsme u kmene SHR použili TALEN technologii a získali SHR linii s nefunkčním Plzf genem. SHR potkani se sníženou expresí Plzf genu, ve srovnání s SHR kontrolami, měli nižší adipozitu, snížené koncentrace sérových a jaterních triglyceridů a cholesterolu a lepší toleranci ke glukóze. SHR potkani s mutovaným Plzf genem měli významně sníženou hypertrofii a fibrózu levé srdeční komory. Celogenomové profily genové exprese v játrech a vybraných genů v srdci odhalily diferenciálně exprimované geny s důležitou úlohou v regulaci metabolických drah, PPAR signalizace a v regulaci buněčného cyklu. Tyto výsledky poskytly důkazy pro důležitou úlohu Plzf genu v regulaci metabolických a srdečních znaků a naznačily vztah mezi regulátory buněčného cyklu, metabolismem, srdeční hypertrofií a fibrózou.


Interstitial fibrosis and cardiomyocyte size reduction in spontaneously hypertensive rat (SHR)-Plzf+/-  and SHR control rats. A. Interstitial fibrosis is clearly discernible in a section stained with Sirius Red in SHR, much less pronounced in  SHR-Plzf+/-  rats. B. Cardiomyocyte size was significantly reduced in SHR-Plzf+/-  rats when compared with SHR controls.

*P<0.01.

 

Liška F, Landa V, Zídek V, Mlejnek P, Šilhavý J, Šimáková M, Strnad H, Trnovská J, Škop V, Kazdová L, Starker CG, Voytas DF, Izsvák Z, Mancini M, Šeda O, Křen V, Pravenec M. Downregulation of Plzf Gene Ameliorates Metabolic and Cardiac Traits in the Spontaneously Hypertensive Rat. Hypertension. 2017 Jun;69(6):1084-1091