Intranet Areál web

Preklinické testování potenciálních léčiv (2017-2023)


Fyziologický ústav je hlavním koordinátorem výzkumného programu "Preklinické testování potenciálních léčiv", který je zařazen do Strategie Akademie věd ČR AV21: „Špičkový výzkum ve veřejném zájmu“.

 

Web Centra preklinického testování potenciálních léčiv (CPT)

 

  • O programu
  • Aktivity
  • Témata
  • Publicita
  • Kontakt
  • Logo ke stažení

O programu

Preklinické testování kandidátních látek na zvířatech je nezbytnou součástí vývoje nových léčiv. Bez těchto testů nelze přistoupit ke klinickým testům na lidských dobrovolnících. Finální preklinické… Více

Prekliniky aktivity

Aktivity v roce 2018 Ve spolupráci s ostatními ústavy byly ve FGÚ testovány farmakologické vlastnosti potenciálních léčiv vzešlých ze základního výzkumu v ústavech AV ČR a byly… Více

Prekliniky témata

Syntézy chemických látek s potenciálem využití pro humánní terapii, zajištění certifikace syntetizovaných látek a vývoj příslušných aplikačních forem Řešitel:       … Více

Prekliniky publicita

Výzkumný program presentuje své možnosti za pomoci webových stránek www.prekliniky.cz a dále na základě propagačních materiálů používaných při kontaktu s partnery a na vhodných akcích. České… Více

Prekliniky kontakt

Koordinátor programu: MUDr. Jan Kopecký, DrSc, email: jan.kopecky@fgu.cas.cz Kontaktní osoba: Ing. Josef Prchal, email: Josef.prchal@fgu.cas.cz Více