Intranet Areál web

n-3 PUFA modulují hladiny endokanabinoidů v tukové tkáni a metabolismus glukózy rozdílně u obézních myší a pacientů s diabetem 2. typu


Zvýšený příjem n-3 polynenasycených mastných kyselin zlepšuje poruchy glukózové homeostázy v modelových pokusech na obézních myších, ale nemá vliv u pacientů s cukrovkou 2. typu. K těmto rozdílům by mohla přispívat odlišná regulace aktivity endokanabinoidního systému v tukové tkáni.

Při obezitě dochází k hypertrofii a dysfunkci tukové tkáně, což má za následek rozvoj inzulínové rezistence, subklinického zánětu a metabolických poruch i v dalších orgánech a tkáních, primárně vlivem zvýšeného uvolňování mastných kyselin do krevního oběhu a produkce většinou prozánětlivých cytokínů a lipidových mediátorů. Endokanabinoidy jsou lipidové mediátory regulující příjem potravy, energetickou bilanci a metabolismus glukózy a lipidů, a jsou též produkovány tukovou tkání. Při obezitě dochází k dysregulaci endokanabinoidního systému na celotělové úrovni, včetně tukové tkáně. V nové studii se podařilo prokázat, že u myší s obezitou indukovanou vysokotukovou dietou dochází vlivem dlouhodobého podávání n-3 polynenasycených mastných kyselin (n-3 PUFA), tj. EPA a DHA, ke snížení hladin hlavních endokanabinoidů 2-AG a AEA v tukové tkáni, a to v souladu se zlepšením parametrů glukózové homeostázy. Naopak stejný typ dietní intervence s n-3 PUFA nevedl ke snížení hladin endokanabinoidů v tukové tkáni ani séru pacientů s diabetem 2. typu. Tyto výsledky naznačují, že neschopnost n-3 PUFA snižovat hladiny endokanabinoidů může přispívat k absenci příznivých účinků EPA a DHA na glukózovou homeostázu u diabetických pacientů. Výzkum proběhl ve spolupráci Fyziologického ústavu AV ČR a Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze.


 

 

  

Vliv podávání n-3 PUFA po dobu 24 týdnů na hladiny 2-AG (výsledky pro přehlednost děleny 10) a AEA v tukové tkáni obézních myší (A) a pacientů s diabetem 2. typu (B). Chow, standardní dieta; cHF, vysokotuková dieta; n-3 PUFA, HFD suplementovaná EPA+DHA; Placebo, pacienti suplementovaní kukuřičným olejem; Omega-3, pacienti suplementovaní n-3 PUFA. *, signifikantní rozdíl vs. HFD. (Měření byla prováděna ve Fyziologickém ústavu AV ČR).

Rossmeisl, M. – Pavlisova, J. – Janovska, P. – Kuda, O. – Bardova, K. – Hansikova, J. – Svobodova, M. – Oseeva, M. – Veleba, J. – Kopecky, J. Jr. – Zacek, P. – Fiserova, E. – Pelikanova, T. – Kopecky, J.: Differential modulation of white adipose tissue endocannabinoid levels by n-3 fatty acids in obese mice and type 2 diabetic patients. BBA-Mol Cell Biol L. 2018, 1863(7):712-725. doi: 10.1016/j.bbalip.2018.03.011.