Intranet Areál web

Výsledky soutěže o nejlepší publikace s autory z FGÚ za rok 2017


Kategorie A
- publikace s prvním a/nebo korespondujícím autorem z FGÚ

Alblová M, Šmídová A, Dočekal V, Veselý J, Herman P, Obšilová V, Obšil T: Molecular basis of the 14-3-3 protein-dependent activation of yeast neutral trehalase Nth1.

PNAS. 2017, roč. 114, E9811-E9820. IF=9,504

             

Cena Pavla Flachse (kategorie B)
- publikace s korespondujícím autorem z FGÚ do 35 let

Rajdl K, Lánský P, Košťál L: Entropy factor for randomness quantification in neuronal data. Neural Networks. 2017, roč. 95, s. 57-65. IF=7,179

 

Kategorie C
- publikace za posledních 10 let s největším počtem citací (WoS) bez autocitací

1. Bačáková L, Filová E, Pařízek M, Ruml T, Švorčík V: Modulation of cell adhesion, proliferation and differentiation on materials designed for body implants.

Biotechnology Advances. 2011, roč. 29,  s. 739-767.

IF=11,452

296 citací

2. Chlupáč J, Filová E, Bačáková L: Blood vessel replacement: 50 years of development and tissue engineering paradigms in vascular surgery.

Physiological Research. 2009, roč. 58, Suppl.2, s.119-S139.

IF=1,324

141 citací

3. Flachs P, Rossmeisl M, Bryhn M, Kopecký J: Cellular and molecular effects of n–3 polyunsaturated fatty acids on adipose tissue biology and metabolism.

Clinical Science. 2009, roč. 116, s. 1-16.

IF=5,22

135 citací                                                                                                                            

 

4. Jiruška P, de Curtis M, Jefferys JGR, Schevon CA, Schiff SJ, Schindler K: Synchronization and desynchronization in epilepsy: controversies and hypotheses.

Journal of Physiology. 2013, roč. 591, s. 787-797.

IF=4,54

119 citací           

5. Ježek K, Henriksen EJ, Treves A, Moser EI, Moser MB: Theta-paced flickering between place-cell maps in the hippocampus.

Nature. 2011, roč. 478, 246-249.

IF=41,577                 

112 citací

 

Kategorie D

- publikace s největším počtem citací (WoS) v historii ústavu

1. Ježek P, Hlavatá L: Mitochondria in homeostasis of reactive oxygen species in cell, tissues, and organism.

International Journal of Biochemistry and Cell Biology. 2005, roč. 37, s. 2478-2503.

Typ práce: review

436 citací

2. Vaněček J: Cellular mechanisms of melatonin action.

Physiological  Reviews. 1998, roč. 78, s. 687-721.

Typ práce: note

420 citací

3. Vanĕček J, Pavlík A, Illnerová H: Hypothalamic melatonin receptor sites revealed by autoradiography.

Brain Research. 1987, roč. 435, s. 359-62.

Typ práce:  review

375 citací

 

4. Hubner N, Wallace C A, Zimdahl H, Petretto E, Schulz H, Maciver F, Mueller M, Hummel O, Monti J., Zídek V, Musilová A, Křen V, Causton H, Game L, Born G, Schmidt S, Muller A, Cook S A, Kurtz TW, Whittaker J, Pravenec M, Aitman T J:

Integrated transcriptional profiling and linkage analysis for identification of genes underlying disease.

Nature Genetics. 2005, roč. 37, s. 243 – 253.

Typ práce:  article

372 citací

5.-6. Vyskočil F, Bureš J, Kříž N: Potassium-selective microelectrodes used for measuring extracellular brain potassium during spreading depression and anoxic depolarization in rats.

Brain Research. 1972, roč. 39, s. 255-

Typ práce:  note

353 citací

5.-6. Dobiášová M, Frohlich J: The plasma parameter log (TG/HDL-C) as an atherogenic index: correlation with lipoprotein particle size and esterification rate in apoB-lipoprotein-depleted plasma (FER(HDL)).

Clinical Biochemistry. 2001, roč. 34,  s. 583-588.

Typ práce: article

353 citací

7. Pařízek J, Ošťádalová I: Protective effect of small amounts of selenite in sublimate intoxication.

Experientia. 1967, roč. 23, s. 142-

Typ práce: note

341 citací

8. Bačáková L, Filová E, Pařízek M, Ruml T, Švorčík V: Modulation of cell adhesion, proliferation and differentiation on materials designed for body implants.

Biotechnology Advances. 2011, roč. 29, s. 739-767.

Typ práce:  review

334 citací

9. Gutmann E: Neurotrophic Relations.

Annual  Review of Physiology. 1976, roč. 38, s. 177-216.

Typ práce:  review

313 citací

10. Syková E: Extracellular K+ Accmulation in the Central Nervous-system.

Progres in Biophysics & Molecular  Biology. 1983, roč. 42,s. 135-189.

Typ práce:  review

254 citací