Intranet Areál web

Úloha mozkového angiotenzinu II, oxidu dusnatého a kyslíkových radikálů v regulaci krevního tlaku: jejich role u rozdílných typů hypertenze


Sympatický nervový systém hraje rozhodující úlohu v hypertenzi lidí i experimentálních zvířat. Hlavní centra řízení sympatické nervové aktivity a krevního tlaku jsou lokalizována v hypotalamu (nucleus paraventricularis, PVN) a mozkovém kmeni (nucleus tractus solitarii, NTS a rostrální ventrolaterální medulle, RVLM). Angiotensin II (ANG II), oxid dusnatý (NO) a reaktivní kyslíkové radikály (ROS) působící v PVN, NTS či RVLM přispívají k sympatoexcitaci. Cílem projektu je zhodnotit interakce těchto systémů v kontrole krevního tlaku u potkanů a myší s ANG II-dependentní či NO-deficientní hypertensí, které jsou charakterizovány sympatickou hyperaktivitou. Unikátní zobrazovací MRI/DTI systém bude použit pro zhodnocení spojení mozkových jader odpovědných za sympatoexcitaci u těchto hypertensních modelů. Chronické centrální či systémové blokády výše zmíněných systémů (losartan, L-NAME, tempol) budou studovány u zvířat s rozvinutou i počínající hypertensí. Lepší porozumění centrální interakce těchto systémů může zlepšit strategií léčby hypertenze u lidí.