Intranet Areál web

Protizánětlivé účinky nových lipokinů z rodiny větvených esterů mastných kyselin při obezitě


Cílem projektu je zkoumání struktury, mechanismů,  protizánětlivých a protidiabetických vlastností nových lipokinů – větvených esterů oxidovaných mastných kyselin odvozených od vícenenasycených mastných kyselin rodiny n-3 (omega-3) pomocí  modelů  obezity a zánětu.

► Ondrej Kuda, Marie Brezinova, Martina Rombaldova, Barbora Slavikova, Martin Posta, Petr Beier, Petra Janovska, Jiri Veleba, Jan Kopecky, Jr., Eva Kudova, Terezie Pelikanova and Jan Kopecky Docosahexaenoic acid-derived fatty acid esters of hydroxy fatty acids (FAHFAs) with anti-inflammatory properties. Diabetes 2016 Sep; 65 (9): 2580-2590. https://doi.org/10.2337/db16-0385

Omega-3 polynenasycené mastné kyseliny (omega-3) z mořských ryb potlačují zánět a mají i některé příznivé metabolické účinky. Omega-3 snižují riziko vzniku kardiovaskulárních chorob, které jsou často spojené s obezitou a diabetem 2. typu, a také zlepšují lipidový metabolismus. Komplexní studium mechanismů působení omega-3 na myších modelech obezity ve Fyziologickém ústavu AV ČR, klinický výzkum na  obézních pacientech s diabetem 2. typu v Institutu klinické a experimentální medicíny a spolupráce s Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR, vedly k objasnění struktury nových signálních molekul lipidové povahy - esterů mastných kyselin a hydroxylovaných mastných kyselin (FAHFA) - odvozených od dokosahexaenové kyseliny (DHA): 13-DHAHLA, 9-DHAHLA a 14-DHAHDHA. Tyto molekuly, které jsou syntetizovány tukovými buňkami a působí protizánětlivě, byly přítomny v séru a tukové tkáni obézních myší i diabetických pacientů, kterým byly podávány omega-3 v dietě. Tyto nově objevené látky, jejichž tvorbu lze stimulovat vhodnou dietou, se podílejí na zdraví prospěšných účincích omega-3 a mohou najít široké uplatnění v prevenci a léčbě řady závažných onemocnění.