Intranet Areál web

Bruker Ultima IntraVital


Podrobné informace a pravidla provozu      Pravidla pro práci se zvířaty - Bruker Ultima

 

Mikroskop

Vzpřímený stativ mikroskopu s okuláry, motorizovanou platformou X-Y pro pohyb stativu mikroskopu nad vzorkem (35 x 35 mm skenovací rozsah), motorizovaným stolkem (100 x 50 mm skenovací rozsah, snímání ROI, TileScanů, Mark&Find), motorizovaným ostřením v ose Z, vzdáleným ovládáním X, Y a Z osy jak stolku, tak stativu, piezo posuv v ose Z (rozsah pohybu: 400 µm), filtry pro epi-fluorescenci a BR. Mostní platforma s manuálním nastavením roviny ostrosti v krocích o velikosti 6 mm, minimální pozice je 155 mm a maximální pozice je 235 mm. Vyměnitelné vložky mostní platformy pro zvířata, sklíčka a petriho misky.

 

Dostupné objektivy

Nikon CFI75 25x/1.1 WD=2mm CC – MP1300

 

Skenovací hlava

Dva nezávislé sety X-Y galvanometrických zrcadel v optické dráze. Resonanční skener (8kHz resonanční galvanometr). Rychlost skenování 30 fps při formátu 512x512. Přídavný set X-Y galvanometrů pro možnost současného zobrazení a fotoaktivaci s laserem 1040 nm.

 

Osvětlovací dráha

  • Infra-červený laditelný/fixní pulsní laser Chameleon Discovery TPC (Coherent Inc., CA) s implementovaným akusto-optickým modulátorem (AOM). K dispozici jsou dva výstupy laseru:

- Výstup laditelného laseru – laser je laditelný v rozsahu 680 - 1300 nm (velikost kroku ladění 1 nm), maximální výkon 3.5 W, pulsní frekvence 80 MHz (± 5), šířka pulsu 100 - 120 fs, výkon laseru a intensita jsou regulovány pomocí AOM.

- Výstup fixního laseru – fixní vlnová délka 1040 nm Fixed output has a wavelength of 1040 nm, maximální výkon 3.5 W, pulsní frekvence 80 MHz (± 5), šířka pulsu 140 fs, výkon laseru a intensita jsou regulovány pomocí AOM.

  • Brightfield a fluorescenční lampa

 

Detekční dráha

  • Dráha v odrazu

–dvoukanálový detekční modul se svazky optických vláken, možnost nezávisle nastavit gain a offset.

–2 vysoce citlivé „gated“ GaAsP detektory s kvantovou výtěžností přes 45 % při 550 nm, detekční rozsah 400-750 nm s nízkým šumem a vysokým dynamickým rozsahem.                                  

  • Dráha v transmisi – transmisní jednotka

–1 detektor pro transmisní 2-fotonové světlo, vhodný pro současné snímání s ostatními kanály

–1 GaAsP detector – vysoce citlivý detektor s kvantovou výtěžností přes 40 % při 550 nm, detekční rozsah 400-750 nm s nízkým šumem a vysokým dynamickým rozsahem.

 

Software

Prairie View pro ovládání stativu mikroskopu/stolku, snímání obrazu (jednotlivé snímky, časosběrné série, z-série, mark and find, tilescany, fotostimulaci, fotoaktivaci and kombinaci zmíněných módů snímání), možnost současného snímání a fotoaktivace. Maximální formát snímání 2048x2048 pixelů.

  • Fotostimulace ve 2D módu (line scan, segment scan, spiral scan nebo free hand scan)
  • Snímání obrazu s kompenzací intensity signálu pomocí změny výkonu laseru, nebo napětí na dektorech
  • Možnost přístupu k datům pomocí externích softwarů, např.: Matlab
  • Software umožňuje snímání FLIM/PLIM
  • Spectrální skeny pro detekci odpovědi signálu ze vzorku na různé excitační vlnové délky

Software Coherent pro kontrolu stavu dvoufotonového laseru, laser může být ovládán jak pomocí softwaru Software, tak i pomocí Prairie View.

 

HW moduly a příslušenství

Možnost připojit externí zařízení přes TTL (například pro electrofyziologii)