Intranet Areál web

Molekulární mechanismy signalizačního biasu muskarinových receptorů


"Biased" agonista je ligand, který stabilizuje pro sebe specifickou aktivní konformaci receptoru, čímž aktivuje některé signální dráhy, ale jiné ne. Biased agonisté mohou představovat nový typ farmakoterapeutika s s potlačenými vedlejšími účinky. 

Receptory pro acetylcholin muskarinového typu jsou receptory spřažené s G-proteiny (GPCR), které se nacházejí v plazmatické membráně mnoha typů buněk typů a tkání. Tyto receptory zprostředkovávají přenos signálu z extracelulárního prostředí dovnitř buňky. Změny v signalizaci přes muskarinové receptory hrají důležitou roli v řadě neurologických a psychiatrických poruch, např. Alzheimerově chorobě, schizofrenii a také u  vnitřních onemocnění, např. astmtu a hyperaktivitě močového měchýře.


 

"Biased" agonismus: Agonista A více aktivuje signální dráhu 1, kdežto agonista B vyvolává jinou konformaci receptoru než agonista A a více aktivuje signální dráhu 2. (Z Kenakin a Christopoulos 2013)


"Biased" agonista je ligand, který stabilizuje pro sebe specifickou aktivní konformaci receptoru, čímž aktivuje některé signální dráhy, ale jiné ne. Biased agonisté mohou představovat nový typ farmakoterapeutika s s potlačenými vedlejšími účinky.  Výsledky některých studií naznačují, že někteří muskarinoví agonisté, i když se váží se stejnou afinitou ke všem podtypům muskarinového receptoru, aktivují jednotlivé podtypy receptorů v různé míře a vykazují signalizační bias. Pochopení molekulárních mechanismů signalizačního biasu na muskarinových receptorech může usnadnit vývoj nových antagonistů a agonistů s požadovanou funkční selektivitou.