Intranet Areál web

Patenty


Aktuální seznam platných národních, zahraničních a regionálních patentů, které vlastní či spoluvlastní FGÚ AV ČR (k 25.11.2020):

 

Číslo patentové listiny Vynález Majitel/spolumajitelé Přihlášeno
PV 2019-216

3ą5ß-Neuroaktivní steroidy pro léčbu epilepsie

a záchvatových onemocnění

FGÚ AV ČR

ÚOCHB AV ČR

2019
CZ304445 Kloubní implantát a způsob jeho výroby

FGÚ AV ČR

Univerzita Karlova v Praze

Beznoska, s.r.o.

2012

CZ298978

CA2665762

EP2101732

Liposomální gelový ftalocyaninový přípravek

pro fotodynamickou terapii nádorových

onemocnění a způsob jeho přípravy

 

FGÚ AV ČR

 

2006
CZ307580 Liposomová léková forma se světlo-konvertujícími nanočásticemi, její příprava a použití

FGÚ AV ČR

2017
PV 2014-429 Dlouhodobě působící stabilní peptidové analogy ghrelinu k léčbě kachexie

ÚOCHB AV ČR

FGÚ AV ČR

2014

CZ305733

JP6437636

EP3260462

EP3186267

CA3013725

 

Amfifilní sloučeniny s neuroprotektivními účinky

 

ÚOCHB AV ČR

FGÚ AV ČR

2014

CZ 303037

EP2435963

US8575376

Deriváty pregnanolonu substituované v poloze 3alfa, způsob jejich výroby a jejich použití

ÚOCHB AV ČR

FGÚ AV ČR

Psychiatrické centrum Praha

2009

CZ 303443

EP2675821

Deriváty pregnanolonu substituované v poloze

3alfa kationickou skupinou, způsob jejich výroby,

jejich použití a prostředek je obsahující

ÚOCHB AV ČR

FGÚ AV ČR

2011

EP3094643

AU2015207776

CA2935023

JP6342016

US10,350,271

Lipidované peptidy pro snížení glukózy v krvi

ÚOCHB AV ČR

FGÚ AV ČR

2015
CZ307648

Cílené ovlivnění důsledku mutace

N-methyl-D-aspartátového receptoru

ÚOCHB AV ČR

FGÚ AV ČR

2017