Intranet

Fyziologický ústav AV ČR

Špičková věda pro zdraví

Patenty


Aktuální seznam platných národních, zahraničních a regionálních patentů, které vlastní či spoluvlastní FGÚ AV ČR (k 30.11.2019):

 

Číslo patentové listiny Vynález Majitel/spolumajitelé Přihlášeno
CZ305825 Stomatologický nástavec k sondě vláknového spektrometru FGÚ AV ČR 2009
CZ299687  Způsob přípravy regulovaných vrstev fibrinu

ÚMCH AV ČR

ÚEM AV ČR

FGÚ AV ČR

ÚHKT

2006
CZ304445 Kloubní implantát a způsob jeho výroby

FGÚ AV ČR

Univerzita Karlova v Praze

Beznoska, s.r.o.

2012

CZ298978

NO20091595

CA2665762

EP2101732

Liposomální gelový ftalocyaninový přípravek

pro fotodynamickou terapii nádorových

onemocnění a způsob jeho přípravy

FGÚ AV ČR

RCD, s.r.o.

2006
CZ307580 Liposomová léková forma se světlo-konvertujícími nanočásticemi, její příprava a použití

FGÚ AV ČR

RCD, s.r.o.

2017
PV 2014-429 Dlouhodobě působící stabilní peptidové analogy ghrelinu k léčbě kachexie

ÚOCHB AV ČR

FGÚ AV ČR

2014

CZ305733

JP6437636

EP3260462

EP3186267

 

Amfifilní sloučeniny s neuroprotektivními účinky

 

ÚOCHB AV ČR

FGÚ AV ČR

2014

CZ307755

US10160785

EP3280722

Antimikrobiální peptidy a jejich použití pro léčbu topických infekcí

ÚOCHB AV ČR

FGÚ AV ČR

2015

CZ 303037

EP2435963

US8575376

Deriváty pregnanolonu substituované v poloze 3alfa, způsob jejich výroby a jejich použití

ÚOCHB AV ČR

FGÚ AV ČR

Psychiatrické centrum Praha

2009

CZ 303443

EP2675821

Deriváty pregnanolonu substituované v poloze

3alfa kationickou skupinou, způsob jejich výroby,

jejich použití a prostředek je obsahující

ÚOCHB AV ČR

FGÚ AV ČR

2011

EP3094643

AU2015207776

CA2935036

JP6342016

US10,350,271

Lipidované peptidy pro snížení glukózy v krvi

ÚOCHB AV ČR

FGÚ AV ČR

2015
CZ307648

Cílené ovlivnění důsledku mutace

N-methyl-D-aspartátového receptoru

ÚOCHB AV ČR

FGÚ AV ČR

2017