Intranet Areál web

Užitné vzory


Aktuální seznam platných užitných vzorů zapsaných v rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví (k 25.11.2020):

 

Číslo užitného vzoru Název Majitel/spolumajitelé
33916

Kultivační komora pro tlakovou

stimulaci v kultivačních jamkách

FGÚ AV ČR

ČVUT v Praze

IKEM

34329

Směs pro léčbu pes equinovarus

a farmaceutický přípravek ji obsahující

FGÚ AV ČR

Nemocnice Na Bulovce

Krajská zdravotní, a.s., Ústí n. L.

32210

Kompozitní povlak

pro kostní implantáty

FGÚ AV ČR

FZÚ AV ČR

32211

Nanodiamantový povlak fluoropolymerní

folie pro kostní implantáty

FGÚ AV ČR

FZÚ AV ČR

VŠCHT v Praze

31066

Systém pro rotační endotelizaci

cévních protéz

ČVUT v Praze

FGÚ AV ČR

Národní centrum buněk a tkání

30441 Kultivační komora pro dynamickou kultivaci buněk na tubulárních nosičích

ČVUT v Praze

FGÚ AV ČR

Národní centrum buněk a tkání

30691

Kultivační komora pro in-vitro opticko-elektrické monitorování biologických kultur s impedančními opticky-transparentními diamantovými elektrodami

FGÚ AV ČR

FZÚ AV ČR