Intranet

Fyziologický ústav AV ČR

Špičková věda pro zdraví

Užitné vzory


Aktuální seznam platných užitných vzorů zapsaných v rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví (k 30.11.2019):

 

Číslo užitného vzoru Název Majitel/spolumajitelé
32210

Kompozitní povlak

pro kostní implantáty

FGÚ AV ČR

FZÚ AV ČR

32211

Nanodiamantový povlak fluoropolymerní

folie pro kostní implantáty

FGÚ AV ČR

FZÚ AV ČR

VŠCHT v Praze

31066

Systém pro rotační endotelizaci

cévních protéz

ČVUT v Praze

FGÚ AV ČR

Národní centrum buněk a tkání

30441 Kultivační komora pro dynamickou kultivaci buněk na tubulárních nosičích

ČVUT v Praze

FGÚ AV ČR

Národní centrum buněk a tkání

30705 Kultivační komora pro stimulaci planárních vzorků decelularizovaného perikardu

FGÚ AV ČR

ČVUT v Praze

ÚMCH AV ČR

30691

Kultivační komora pro in-vitro opticko-elektrické monitorování biologických kultur s impedančními opticky-transparentními diamantovými elektrodami

FGÚ AV ČR

FZÚ AV ČR

29864 Multifunkční samonosná diamantová porézní podložka pro kultivaci buněk

FGÚ AV ČR

FZÚ AV ČR