Intranet Areál web

Kontakt DV


Kontaktní osoba pro oblast ochrany duševního vlastnictví a technologického transferu:

Mgr. Adéla Bocková, Ph.D., email: adela.bockova@fgu.cas.cz, tel. 241 062 424.