Intranet Areál web

Přednášky v roce 2022


Čas je mozek, 29. 11. 2022

Prof. MUDr. Jakub Otáhal. Ph.D. (FGÚ AV ČR) a doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D. (FN Motol) 

téma: moderní trendy v diagnostice a léčbě cévních mozkových příhod (CMP)

POZVÁNKA

Videozáznam přednášky