Intranet Areál web

Účinky FGF21 na metabolizmus tukové tkáně a jejich význam pro léčbu metabolického syndromu (uzavřený projekt)


Podávání Fibroblastového růstového faktoru 21 (Fibroblast growth factor 21 - FGF21) u hlodavců snižuje tělesnou hmotnost a zvyšuje citlivost k inzulínu. Mechanizmus jeho působení však není zcela objasněn. 

Je známo, že FGF21 ovlivňuje metabolizmus tukové tkáně, a to zejména lipolýzu. V pokusech na hlodavcích vedlo podávání FGF21 ke zvýšení energetického výdeje. Dosavadní experimenty však nedokázaly objasnit, zda FGF21 přímo zvyšuje bazální energetický výdej nezávisle na okolní teplotě (termogenní efekt) nebo pouze ovlivňuje proces regulace tělesné teploty (pyretický efekt), což je otázka zásadního významu pro interpretaci výsledků v kontextu humánní medicíny. Projekt využívá řadu unikátních metod včetně i) nepřímé kalorimetrie s možností variabilního nastavení teploty prostředí během měření, a ii) měření metabolického obratu pomocí 2H značení, které umožní detailní charakterizaci vlivu FGF21 na energetický výdej a na metabolizmus hnědé a zejména bílé tukové tkáně. Očekávané výsledky objasní roli tukové tkáně při antiobezogenním a antidiabetickém působení FGF21.

 

Mezi specifické cíle projektu patřilo:

  1. Objasnit, zda FGF21 působí pyreticky;
  2. zjistit zda má FGF21 vliv na lipogenezi a lipolýzu v bílé tukové tkáni;
  3. zjistit, který orgán je primárním cílem působení FGF21; a
  4. porovnat účinky FGF21 in vivo a v tkáňové kultuře adipocytů. 

Hlavní publikační výstup: Zouhar et al. 2021. Mol Metab

Projekt byl financován juniorským grantem GA ČR (19-05356Y, 2019-2021, PI: Petr Zouhar)