Intranet Areál web

Ondřej Kuda obdržel cenu "Lumina quaeruntur"


V roce 2018 obdržel Ondřej Kuda ocenění Lumina quarentur pro vynikající perspektivní výzkumníky Akademie věd ČR.

Prémie Lumina quaeruntur zřízená Akademickou radou Akademie věd České republiky jako nástroj podpory vědecké excelence v AV ČR je určena k ocenění význačných perspektivních výzkumných pracovníků při zakládání nových vědeckých týmů na pracovištích AV ČR, kterým umožní rozvinout jejich vědecký program zaměřený na koncepčně nová témata významně posouvající hranice poznání nebo směřující ke společensky důležitým praktickým aplikacím.

Cena je každoročně udělována šesti laureátům. Ondřej Kuda byl mezi nimi v roce 2018.