Intranet Areál web

Analýza proteinů pro třetí tisíciletí (2020-2022)


Název projektu: Analýza proteinů pro třetí tisíciletí

Acronym: APRO3

Doba trvání: 2020-2022

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_265/0021474

Grant: Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

 

Předmětem projektu je vývoj nové vysoce citlivé a flexibilní metody detekce proteinu na úrovni jedné molekuly s možným využitím v diagnosticko-predikčním screeningu v humánním a veterinární medicíně. Projekt je výsledkem spolupráce se soukromým sektorem v oblasti translačního výkumu a je podporován Ministerstvem obchodu a průmyslu České republiky a Evropskou unií.