Intranet Areál web

Svalová atrofie


Látky, které zastaví ochabování nepoužívaných svalů, v budoucnu usnadní život starším lidem, pacientům upoutaným na lůžko nebo astronautům na dlouhých kosmických výpravách.

Jedním ze svalů, který nejvíce zahálí a ochabuje například u astronautů ve stavu beztíže, je lýtkový sval (Musculus soleus), jeden z tzv. antigravitačních svalů, které udržují tělo ve vzpřímené poloze. 

Na svalové atrofii se ale podílí desítky genů, takže vývoj účinných preparátů na ovlivnění jejich činnosti bude složitý. Prvním krokem je pochopení mechanizmů vedoucích k vývoji svalu, proto studujeme kombinaci vlivu genetických vlastností a vlivu vnějších faktorů na produkci specifických svalových proteinů, které mají za následek diferenciaci různých typů svalových vláken.

 

Různé typy svalových vláken můžeme na řezu kosterním svalem potkana identifikovat na základě imunohistochemických reakcí. Příčné řezy jsou obarveny pomocí specifických protilátek detekujících proteiny specifické pro různé typy svalových vláken.

 

Vědecká oddělení:

VÝZKUM BOLESTI