Intranet Areál web

Časté otázky- Ph.D.


V této sekci naleznete odpovědi na nejčastější otázky, týkající se možností postgraduálního studie ve Fyziologickém ústavu AV ČR.

Jak mám postupovat, pokud se chci stát PhD studentem na FgÚ

Nejprve je třeba najít vhodného školitele. Informace o volných místech pro postgraduální studenty jsou vyvěšeny na stránkách ústavu. Vedle toho je možné zvolit si oddělení zabývající se požadovanou problematikou a zeptat se na možnosti studia přímo vedoucího. Pokud se se školitelem domluvíte na projektu, který hodláte během PhD studia řešit, dalším krokem je formální podání přihlášky k PhD studiu u příslušné oborové rady (více zde).

Jaká jsou práva a povinnosti postgraduálního studenta na Fyziologickém ústavu?

Požadavky pro zdárné ukončení postgraduálního studia stanovují příslušné oborové rady.

Většina studentů Fyziologického ústavu spadá pod projekt Doktorské studium biomedicíny, ve kterém spolupracují vybrané ústavy Akademie věd ČR s Přírodovědeckou fakultou a lékařskými fakultami UK. Podrobnější informace pro studenty těchto programů .

Vlastní náplň práce na dizertační práci vychází z dohody mezi studentem a školitelem. Oborová rada v pravidelných intervalech postup práce kontroluje.

Zejména pro postgraduální studenty jsou pořádány odborné semináře a výjezdní zasedání. Očekává se rovněž jejich aktivní účast při pořádání Dne otevřených dveří apod.

Jaké je finanční ohodnocení?

Studentům prezenčního studia vyplácí fakulta měsíčně doktorandské stipendium (v 1. ročníku cca 6300 Kč). Studenti jsou navíc zpravidla zaměstnanci ústavu a pobírají plat.

Jak je to s nabídkou bydlení během studia?

Postgraduální studenti v prezenční formě studia mají nárok na ubytování na kolejích příslušných vysokých škol. Na Univerzitě Karlově mají doktorandi na ubytování dokonce přednostní právo. Krom toho jsou zaměstnancům ústavů Akademie věd pravidelně nabízeny volné kapacity Hlávkovy koleje  (20 míst pro celou AV ČR), která je částečně financována Hlávkovou nadací.

Akademie věd svým zaměstnancům dále nabízí startovací byty. Ty jsou určeny mladým, nemajetným zaměstnancům ústavů, kteří mají dobré studijní výsledky, nevlastní byt v Praze a nepodnikají. Počet zahraničních žadatelů nesmí přesáhnout 10%.